Az idei márciusi állami kitüntetettek között szerepelt Dr. Tremmel Flórián, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának egyetemi tanára, aki a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át a Parlamentben.

A kitüntetést Dr. Tremmel Flóriánnak az alap jogászképzésben és posztgraduális képzésben a büntető eljárásjog és kriminalisztika területén végzett egyetemi oktatói munkássága és kutatói tevékenysége elismeréseként adta át a Magyar Köztársaság elnöke.
Dr. Tremmel Flórián 1964.-ben szerzett jogi diplomát. 1982-ben lett kandidátus, 91-ben a büntető eljárási tanszék vezetője, 94-től pedig egyetemi tanár.

A professzor a 2. világháború után elsőként írt magyar büntető-eljárásjogi tankönyvet. Az elmúlt évben jelent meg az Új magyar büntetőeljárás című könyv, idén pedig a kibővített Kriminalsztika tankönyv és atlasz, melynek társszerzője. Nevéhez kötődik a 2 évvel ezelőtt létrejött Közép-Európai Bűnügyi Együttműködés, mely a kutatások nemzetközi fóruma. Tremmel Flórián jelenleg akadémiai értekezésén dolgozik, a bizonyítékok a büntetőeljárásban témakörrel kapcsolatban.


Jogi Fórum Interjú Dr. Tremmel Flóriánnal:
http://www.jogiforum.hu/interju/36