Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala rendhagyó szolgáltató tevékenységet lát el az oktatási szereplőket érintő jogsértések orvoslása területén. Eljárását bármely oktatási szereplő kezdeményezheti, aki úgy érzi, oktatással kapcsolatos jogait sérelem érte. Az oktatási jogok biztosa vizsgálata során egyeztetési eljárást folytat a vitában álló felek között, és az oktatási jogok sérelmének orvoslására kezdeményezést fogalmazhat meg.

Az oktatási biztos fontosnak tartja, hogy az érintettek minél szélesebb köre minél közelebbről megismerhesse a hivatal tevékenységét. Ennek érdekében immár hatodik éve folytatja azt a gyakorlatot, hogy hivatali ügyintézését évente néhány alkalommal két-három napra régióközpontokba helyezi ki. A rendezvény keretében tartott panaszdélutánon azok is személyesen vehetik igénybe a hivatal szolgáltatását, akiknek nincs lehetőségük emiatt Budapestre utazni. A nyílt fórumok, amelyek meghívóját a megye, régió valamennyi nevelési-oktatási intézménye részére eljuttatjuk, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oktatás területén együttműködő szervezetek, intézmények megoszthassák tapasztalataikat egymással és az oktatási jogok biztosával.

A háromnapos Veszprém megyei Szakmai Fórum és Nyílt Panasznap április 25-27. között kerül megrendezésre. A szakmai fórumokon az oktatási biztos külön találkozik az oktatás közvetlen szereplőivel – pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel – és külön az intézményvezetőkkel, intézményfenntartókkal. Április 25-én 18 órától a Veszprémi Egyetem és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatainak tagjaival folytat kötetlen beszélgetést. Másnap 10 órától a szervezők az oktatási intézmények fenntartói és vezetői, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatot ellátó intézmények vezetői részvételével kerül sor szakmai fórumra a Polgármesteri Hivatal Kossuth termében. A délután folyamán az oktatási jogok biztosa és munkatársai előbb a városi diákönkormányzat tagjaival találkoznak, majd közvetlen fogadóórát tartanak. Kétféleképpen lehet kérdést feltenni, tanácsot kérni, a biztoshoz fordulni. Interneten keresztül az Agórában (Veszprém város honlapján – http://www.veszprem.hu/) lehet előzetesen vagy a megadott időben kérdést feltenni. Ebben az időben, Veszprémben a Diófa u. 2. szám alatt található Irodaépület földszintjén a biztos és munkatársai személyesen is rendelkezésére állnak a tanácsot kérők vagy hozzájuk panasszal fordulók számára.
Szerda délelőtt az oktatási jogok biztosa civil szervezetek, diákönkormányzati tagok és segítő pedagógusok részvételével tart szakmai megbeszélést.

A két nap során a biztos munkatársai veszprémi iskolákban tartanak osztályfőnöki órákat, illetve Zircen és Balatonalmádiban diákönkormányzati fórumokon vesznek részt.