A konkrét adózói kérdés arra irányult, hogy a 2004. december 31. napjáig kiállított, adóigazolással rendelkező gépjárművek 2005. január 1. napja utáni forgalomba helyezése esetén az értékesítéskor beletartozik-e az áfa alapjába a (2004. évi mértékű) regisztrációs adó.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 118. §-árak (7) bekezdése szerint az e törvény 116. §-ával megállapított regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (Rega. tv.) rendelkezéseit, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

A 183/2004. (XII. 29.) VPOP utasítás [amely jelenleg Regisztrációs adóigazgatási eljárás 2005. január 1-től címmel a VPOP honlapján érhető el: http://vam.gov.hu/displayDoc.do?…] 9.1. pontja határozza meg azt, hogy a regisztrációs adóigazgatási eljárás kezdeményezése a gyakorlatban a Regisztrációs Adó “Adatlap/Határozat” elnevezésű okmány vámhatósághoz történő benyújtását jelenti. Ez az első olyan tényállás ugyanis, amely – az adóelőleg-elszámolási rendszer sajátosságait figyelembe véve – konkrét gépjárműre vonatkozóan bizonyítja az adóigazgatási eljárás megindítását. Azon konkrét személygépkocsik esetében tehát, amelyekre a hivatkozott nyomtatványt a vámhatósághoz 2004. évben benyújtották, fennáll a 2004. évben hatályos regisztrációs adóelőlegre és annak számlázására vonatkozó szabályozás alkalmazhatósága.

Azon gépjárművek esetében amelyeknél már azután, hogy az adóigazgatási eljárást kezdeményezték, és az adó megfizetése is megtörtént (adóelőlegként), (amely tényről a vámhatóság adóigazolásával is rendelkeznek), a fentiekből következően e gépkocsikra vonatkozóan – 2005-ös forgalomba helyezés esetén is – alkalmazhatóak a 2004-ben hatályos elszámolási szabályok, miszerint az adóelőleg nem képez áfa alapot.