Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely a büntetőeljárásról szóló törvénynek a tárgyalás kitűzésével összefüggő egyik rendelkezését vitatja.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint a természet védelméről szóló törvény egyik szabálya nemzetközi szerződésbe ütközik.

Egy indítványozó az ingatlannyilvántartásról szóló törvény egyik rendelkezésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Az alkotmánybírók kedden tárgyalják azt az indítványt, amely szerint alkotmányellenes az állam tulajdonában levő ingatlanok pártok által történő használatáról szóló törvény.

Több indítványozó a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény számos rendelkezését vitatja.

A testület elé kerül az az indítvány, amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény több rendelkezése alkotmányellenességének vizsgálatára irányul.