Az APEH törvényesen jár el, ha a személyi jövedelemadó kötelezettség vizsgálata során mind a vállalkozásból származó jövedelmek, mind az egyéb, vállalkozáson kívüli jövedelmek adókötelezettségét ellenőrzi és ennek keretében a vállalkozással kapcsolatos számlákról is adatszolgáltatást, igényel a bankoktól.

Az adóhatóság ezzel kapcsolatos általános gyakorlata – állapítja meg Dr. Péterfalvi Attila Adatvédelmi Ombudsman az APEH elnökének írt levelében – adatvédelmi szempontból megfelel a törvényi felhatalmazásnak és a célhoz kötöttség elvének.

Az adatvédelmi biztos arról kért felvilágosítást az APEH-tól, hogyan kapcsolódik egyazon személy magánszemélyként és egyéni vállalkozóként való ellenőrzése; tájékoztatják-e az adózót, hogy a revízió az egyéni vállalkozói tevékenyégére is kiterjedhet. Az adóhivatal tájékoztatása szerint az egyéni vállalkozó ugyanazon az szja-bevalláson ad számot minden nemű személyi jövedelemadó köteles tevékenységéről. Az adózó egyéni vállalkozóként elért jövedelmének vizsgálata nem választható el a magánszemélyként kimutatott jövedelmének ellenőrzésétől, azaz: az egyazon adózónál egyéni vállalkozóként és magánszemélyként elért jövedelemre eső adó kiszámítása szorosan összefügg egymással. Az egyéni vállalkozói kivét az önálló tevékenységből származó jövedelmek, közé tartozik, tehát az összevont adóalap része. Az adózó fogalma pedig lefedi az adott személy magánszemélyként és egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységét is, a két jogalanyiság nem különül el élesen egymástól, mert az egyéni vállalkozó egy olyan – sajátos helyzetben lévő – magánszemély, akinek a vállalkozói vagyona nem választható el a személyes vagyonától. Épp ezért nem szükséges külön is tájékoztatni az adózót, hogy az ellenőrzés a vállalkozói tevékenységére is kiterjed, elegendő az szjaadónemre való hivatkozás.

Az adatvédelmi biztos az APEH válaszát elfogadta. Állásfoglalásában összegezte a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve az adózás rendjéről szóló törvény idevágó rendelkezéseit. Eszerint az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése során a pénzintézeteket a törvény felmenti a banktitok megtartásának kötelezettsége alól, másfelől az APEH megkeresésének meg kell felelnie a célhoz kötöttség elvének – azaz az adóhivatalnak pontosan meg kell jelölnie az ügyfelet és annak bankszámlaszámát, akiről vagy amelyről a hatóság a banktitok kiadását kéri és meg kell jelölni a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját is.
Minden körülményt figyelembe véve tehát az APEH gyakorlata mindenben megfelel az előírásoknak.
Azt azonban javasolja az Adatvédelmi Biztos, hogy az eljáró adóhatóság az adóellenőrzés megkezdésekor külön is tájékoztassa a magánszemélyt arról, hogy szja-bevallásának revíziója kiterjed a vállalkozási és egyéb önálló tevékenységekre is, mivel ez az adózási szakismerettel nem rendelkezők számára nem teljesen egyértelmű.

Az állami adóhatóság az Adatvédelmi Biztos javaslatát elfogadta és a jövőben a vonatkozó megbízóleveleken az adóazonosító jel és az egyéni vállalkozói adószám is egyidejűleg megjelenítésre, ugyanakkor a megbízólevél “megjegyzés” rovatában a két jogcím egyidejű vizsgálatáról szóló tájékoztatás is feltüntetésre kerül.