Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) Titkársága a mai napon teszi közzé pályázati felhívását, amellyel bűnmegelőzési együttműködésre ösztönzi a helyi közösségeket.

A pályázati tematika a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájában kiemelt területekre, a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésére, a városok biztonságának fokozására, a családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok segítésére és a bűnismétlés megelőzésére összpontosít. A makro pályázaton önkormányzati közreműködéssel létrehozott társulások vehetnek részt, amelyek 10-20 millió forint támogatást nyerhetnek el, amennyiben modellértékű bűnmegelőzési program kidolgozására és megvalósítására vállalkoznak. A mikro pályázat keretében 2-5 millió forint támogatásért versenghetnek a kiírásban ajánlott kutatási és kísérleti modellprogramok megvalósítói. A pályázat célja a társadalmi bűnmegelőzés eszköztárának és módszereinek terjesztése, a szakmai és civil szervezetek együttműködésének fejlesztése. A június 13-ig benyújtandó pályázatok támogatására összesen 193 millió forint fordítható.
A felhívás, a pályázati útmutató és az adatlap beszerezhető a Magyar Államkincstár megyei állampénztári irodáiban, valamint elérhető az interneten a http://www.bunmegelozes.hu/?…, a www.im.hu és a www.allamkincstar.hu honlapokon.