A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) meghozta a vezetékes telefon piac három nagykereskedelmi piacára – hívás-kezdeményezés, -végződtetés, -tranzit – vonatkozó határozatait. A 2004-ben megkezdett, 18 piacra kiterjedő piacelemzés nyomán hozott határozatok célja a kiskereskedelmi árak csökkentése és a piaci verseny növelése, közölte a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) kedden.

Pataki Dániel az NHHT elnöke hozzátette, különösen azokon a területeken számít a verseny élénkülésére, ahol eddig az új szolgáltatók nem igazán tudtak a piacra belépni.

E célok eléréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a piacra újonnan belépő szolgáltatók a többi, már piacon lévő szolgáltató hálózatához elfogadható feltételek mellett kapcsolódhassanak, illetve, hogy a jelenleg a piacon lévő szolgáltatók ne alakíthassanak ki olyan összekapcsolási feltételeket (díjak, szolgáltatás műszaki feltételei), amelyek mellett a piacra lépés már nem lenne gazdaságos.

Híváskezdeményezés nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból

A híváskezdeményezés nagykereskedelmi piaca azért fontos, mert itt az új piacra lépő híváskezdeményezési hívásperceket vásárol az előfizetői hálózattal rendelkező szolgáltatótól, így az őt közvetítőválasztás útján választó előfizetők belföldi és/vagy nemzetközi hívásait át tudja vállalni anélkül, hogy az adott előfizetőkhöz ki kellene építenie a költséges infrastruktúrát. Az előfizető így a hívásokért a közvetítő szolgáltatónak fizet és az eredeti szolgáltatója csak a megmaradó szolgáltatásokért járó díjakat számlázza részére.
A Tanács ezen a piacon a volt koncessziós szolgáltatókat minősítette jelentős piaci erejű szolgáltatónak. Ezek a Matáv Rt. (ma Magyar Telekom Távközlési Rt.), az Invitel Rt., az Hungarotel Rt., az Emitel Rt. és a Monor Telefon Rt..
A határozat a JPE szolgáltatók számára az átláthatóság, a számviteli szétválasztás, a költségalapú díjak és e díjak ellenőrizhetőségének kötelezettségét, valamint további hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettségeket írt elő. A JPE szolgáltatók kötelesek az adott szolgáltatásra vonatkozó referencia-ajánlatot közzétenni, úgy, hogy az abban foglalt díjakat és szerződéses feltételeket előzetesen jóvá kell hagyatniuk az NHH Tanácsával.

Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban

A hívásvégződtetési piacon minden olyan szolgáltató, amely saját előfizetői hozzáférési hálózattal rendelkezik, monopolhelyzetben van az előfizetőihez befutó hívások tekintetében, hiába szeretné valaki egy szolgáltató előfizetőjét más szolgáltató hálózatán keresztül elérni, ez nem lehetséges. Ezért a szolgáltatók már ma is külön közlik az idegen hálózatban végződő hívások díjait. A piac elemzése során tehát a Tanács minden olyan szolgáltatót megvizsgált, amelyik saját helyhez kötött előfizetői hálózattal rendelkezik. A felmérés során a Tanács 10 ilyen szolgáltatót talált és ezek közül nyolcat azonosított, mint JPE-t.
Ezek a volt koncessziós szolgáltatók, mint a Magyar Telekom Rt., az Invitel Rt., a Hungarotel Rt., az Emitel Rt., a Monortel Rt., illetve olyan szolgáltatók, amelyek korábban nem minősültek JPE-nek. Ezek a Pantel Rt., a BT Limited Magyarországi Fióktelepe és a GTS Datanet Rt. A Tanács két szolgáltató esetében azt állapította meg, hogy ezek olyan eszközökkel rendelkeznek, amelyek tipikusan csak egyetlen, nagy szolgáltató hálózatához kapcsolódnak és azok nagy kiegyenlítő vásárlóereje miatt nem minősíthetők jelentős piaci erejűnek.
A Tanács a volt koncessziós szolgáltatók számára indokolt és arányos kötelezettségként előírta az átláthatóság, számviteli szétválasztás, költségalapúság és díjak ellenőrizhetőségének kötelezettségét, valamint további hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettségeket. Ezek a szolgáltatók kötelesek hívásvégződtetési referenciaajánlatot közzétenni, amelyek díjaihoz és szerződéses feltételeihez a Tanács előzetes jóváhagyása szükséges. Az új, JPE minősítéssel korábban nem rendelkező, de most JPE szolgáltatók számára a Tanács kirótta az átláthatóság és egyenlő elbánás kötelezettségét.

Tranzitszolgáltatások nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban

Bár 2001 végéig a Matáv Rt. ezen a piacon kizárólagos jogokkal rendelkezett, a Tanács megállapítása szerint ezen a piacon ma már nincsen olyan szolgáltató, amely gazdasági erőfölényben van, így nem került sor jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató kijelölésére.