A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze pályázatot hirdet az állam- és jogtudományi karokon tanulmányaikat a 2004/2005-ös tanévben befejező egyetemi hallgatók, illetve más munkaterületen dolgozó jogászok részére fogalmazói munkakör betöltésére.

Álláshelyek:

Budapest
Budapesti kerületi ügyészségek (26)

Bács-Kiskun megye
Kecskeméti Városi Ügyészség (2)
Kalocsai Városi Ügyészség (1)
Kunszentmiklósi Városi Ügyészség (1)

Békés megye
Békéscsabai Városi Ügyészség (1)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Miskolci Városi Ügyészség (2)
Encsi Városi Ügyészség (1)
Kazincbarcikai Városi Ügyészség (1)
Szikszói Városi Ügyészség (1)
Tiszaújvárosi Városi Ügyészség (1)

Csongrád megye
Szegedi Városi Ügyészség (3)
Csongrádi Városi Ügyészség (1)
Makói Városi Ügyészség (1)
Szentesi Városi Ügyészség (1)

Fejér megye
Székesfehérvári Városi Ügyészség (2)
Bicskei Városi Ügyészség (1)

Győr-Moson-Sopron megye
Győri Városi Ügyészség (1)
Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség (1)
Soproni Városi Ügyészség (1)

Hajdú-Bihar megye
Debreceni Városi Ügyészség (1)

Heves megye
Hevesi Városi Ügyészség (1)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnoki Városi Ügyészség (2)
Jászberényi Városi Ügyészség (1)
Mezőtúri Városi Ügyészség (1)

Komárom-Esztergom megye
Tatai Városi Ügyészség (1)

Nógrád megye
Balassagyarmati Városi Ügyészség (1)
Salgótarjáni Városi Ügyészség (1)

Pest megye
Budaörsi Városi Ügyészség (1)
Dabasi Városi Ügyészség (1)
Nagykátai Városi Ügyészség (1)

Somogy megye
Kaposvári Városi Ügyészség (3)
Barcsi Városi Ügyészség (1)
Nagyatádi Városi Ügyészség (1)

Szabolcs-Szatmár megyei
Nyíregyházi Városi Ügyészség (2)
Kisvárdai Városi Ügyészség (1)
Nyírbátori Városi Ügyészség (1)
Vásárosnaményi Városi Ügyészség (1)

Tolna megye
Szekszárdi Városi Ügyészség (1)

Vas megye
Szombathelyi Városi Ügyészség (1)
Sárvári Városi Ügyészség (1)

Veszprém megye
Veszprémi Városi Ügyészség (1)
Pápai Városi Ügyészség (1)

Zala megye
Zalaegerszegi Városi Ügyészség (2)
Nagykanizsai Városi Ügyészség (1)
Lenti Városi Ügyészség


Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 79. §-ában meghatározottak alapján az ügyészségi fogalmazók a jogi szakvizsga letételéhez, illetve a titkári, majd az ügyészi munka ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése érdekében három évig folytatnak joggyakorlatot.

A fogalmazói kinevezés feltétele az Üsztv. 79. § (1) bekezdése, a 81/N. §-a és a 14. § (7) bekezdése alapján többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség.

A fogalmazó nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A fogalmazó járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.


A pályázatot a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályának címezve (1055 Budapest, Markó u. 16., Levélcím: 1372 Budapest, Pf. 438.) kizárólag postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: “PÁLYÁZAT ÜGYÉSZSÉGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYRE”. Az érvényes pályázatot legkésőbb 2005. június 25. napjáig kell postára adni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1.A pályázó fényképes, géppel írott részletes szakmai önéletrajzát, mely hagyományos, magyar típusú, szöveges (mondatokba fogalmazott) és magyar nyelvű.

2.A pályázati felhívás mellékletében szereplő Adatlapot 6
példányban (géppel vagy olvashatóan kézzel pontosan kitöltve).

3.Az Adatlap egyes adatait igazoló okiratokat, különösen:

  • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, végzős joghallgatóknál ennek hiányában az oktatási intézmény által a tanulmányok befejezéséről kiállított eredeti igazolást, melynek tartalmaznia kell a diploma fokozatát is,
  • az idegen nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolatát,
  • ügyészségi szakmai gyakorlat esetében a gyakorlatról szóló igazolást (egyszerű másolatban).

4.A teljes index egyszerű másolatát a fényképtől kezdődően valamennyi bejegyzést tartalmazó oldalig.

5.A pályázó szakmai érdeklődési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációit (a kísérőlevélben vagy az önéletrajzban).

6.A pályázónak külön íven egy nyilatkozatot is kell mellékelnie, amelyben „hozzájárul a bűnügyi nyilvántartást vezető szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz”. A nyilatkozat szövegének az idézőjelbe tett formulát tartalmaznia kell. Erkölcsi bizonyítványt a pályázathoz nem kell csatolni.

7.További nyilatkozatot külön íven arról, hogy a pályázó magyar állampolgár. Személyi igazolvány másolatát nem kell mellékelni.


A megpályázni kívánt szolgálati helye(ke)t egyértelműen, egyenként meg kell jelölni. Több, akár különböző főügyészséghez tartozó helyi ügyészségre is lehet pályázni, de az érintett főügyészségek száma legfeljebb három lehet. A főváros esetében csak a „budapesti kerületi ügyészségek” megnevezést kell használni, az egyes kerületi ügyészségeket külön nem kell feltüntetni.

Az Adatlapon kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványokat lehet feltüntetni. Nemzetközi nyelvvizsgák csak akkor vehetők figyelembe, ha a honosításuk megtörtént és az erről szóló dokumentumot is csatolták a pályázathoz. Egyetemi lektorátusi vizsgák az Adatlapon nem tüntethetők fel. A kitöltött Adatlapot lehet soksorosítani, de minden példányt külön-külön alá kell írni. A pályázati anyag egészének bekötése vagy lefűzése tilos. Telefonszám megadása az Adatlapon kötelező. A pályázókat meghallgatásuk időpontjáról telefonon, pályázatuk eredményéről levélben értesítjük. Üzenetrögzítőn hagyott értesítésünket kézbesítettnek tekintjük.

A pályázathoz amerikai típusú (felsorolásos), továbbá idegen nyelven írt önéletrajzok nem szükségesek. A pályázó által megadott adatokat (nyelvtudás, szakmai gyakorlat, stb.) csak igazoló okiratok csatolása esetén tudjuk figyelembe venni.

Érvénytelen a pályázat, ha

  • nincs Adatlap, vagy az nincs aláírva
  • hiányzik az 1. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő szakmai önéletrajz, vagy az nincs aláírva
  • hiányzik a diploma hitelesített másolata vagy a tanulmányok befejezéséről kiállított eredeti igazolás
  • a pályázó nem felel meg a kinevezési feltételeknek.

A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt, a pályázat eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük.

Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények és nyelvtudás mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenysége, az ügyészség iránti érdeklődése (ügyészségi szakmai gyakorlat, ügyészség által joghallgatók számára szervezett konferenciákon való részvétel, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért helyezés, szakdolgozat témaválasztása) is szerepet játszik.

A pályázattal kapcsolatban további információt a 354-5500/2653, 2655, 2656-os mellékeken lehet kérni.


Letölthető dokumentumok:

A pályázati felhívás:
http://www.mklu.hu/…paly2005.rtf

Pályázati adatlap
http://www.mklu.hu/…/Adatlap.rtf