A köztársasági elnök a törvénynek a vagyonőrök által alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek, biztonsági kamerák alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit tartotta alkotmányosan kifogásolhatónak.

Az államfő szerint mivel ezek a biztonságtechnikai eszközök egyre inkább elterjedőben vannak, például a bankokban, áruházakban, bevásárlóközpontokban, mindig körültekintően kell megvizsgálni, hogy azok használata valóban indokolt és elengedhetetlenül szükséges-e. Különösen így van ez a felvétel készítésére és tárolására alkalmas megfigyelőrendszerek esetében.

A köztársasági elnök úgy ítélte meg, hogy törvénynek a rögzítés nélküli felvételre vonatkozó rendelkezései nem adnak kellő garanciát arra, hogy az érintett személyek méltóságát, magánszféráját és információs önrendelkezési jogait ne érje aránytalan sérelem. A törvény ugyanis nem követeli meg, hogy kamerával történő megfigyelés csak az érintett hozzájárulásával történjen. Mi több, a törvény nem zárja ki egyértelműen, hogy olyan helyeken is alkalmazzanak biztonságtechnikai eszközöket, mint például egy áruházi próbafülke vagy egy uszodai öltöző. E garanciális előírások hiánya a köztársasági elnök véleménye szerint alkotmányellenes.

A törvény lehetővé teszi az elektronikus megfigyelés során készült felvételek tárolását. A bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók esetében ez 60 napig lehetséges. A köztársasági elnök ezt alkotmányosan elfogadhatónak tartotta, tekintettel a bankok veszélyeztetettségére és az ellenük irányuló bűncselekmények súlyosságára. Az államfő szerint azonban indokolatlan és aránytalan, hogy minden más esetben 30 napig lehessen tárolni a biztonsági kamerával készült felvételeket. Ennél lényegesen rövidebb időn belül ki kell ugyanis derülnie, hogy történt-e a felvételek felhasználására okot adó esemény. Ugyanakkor a felvételek hosszú ideig történő tárolása jelentősen növeli annak veszélyét is, hogy azokhoz illetéktelenek is hozzájussanak. Ezért a köztársasági elnök álláspontja szerint aránytalanul hosszú a felvételek tárolására különbségtétel nélkül lehetővé tett 30 nap, és így az erre vonatkozó szabály sérti az általános személyiségi és információs önrendelkezési jogokat.

A köztársasági elnök indítványának a szövege teljes terjedelmében a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján olvasható:
http://www.keh.hu/…gyonorok.pdf