Az Alkotmánybíróság 2005. május 23-án elfogadott határozata azonnali hatállyal megsemmisítette a büntetőeljárásról szóló törvénynek azokat a rendelkezéseit, amelyek lehetővé tették, hogy az első fokú ítélet elleni fellebbezés érdemi elbírálására a másodfokú bíróság tanács elnökének döntése alapján tanácsülésen kerüljön sor.

A határozat megállapította, hogy ez a szabályozás mind a terheltek mind a sértettek esetében sérti a nyilvános tárgyaláshoz való jogot.

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasszal támadott másodfokú eljárások esetében a támadott rendelkezés alkalmazási tilalmát is megállapította. Ugyanakkor több indítványt is elutasított, köztük a vizsgált rendelkezések nemzetközi szerződésbe ütközését.

A határozathoz dr. Bihari Mihály és dr. Holló András alkotmánybírák fűztek különvéleményt.