Az ORTT Panaszbizottság eljáró tanácsa állampolgári bejelentésre megvizsgálta a Magyar Televízió Rt. 2005. április 22-én sugárzott Nap-kelte c. műsorát.

Az eljáró tanács egyhangúan azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a műsorvezető – bár az Orbán Viktorral készült beszélgetés során végig törekedett a közszolgálatiság elvének megtartására – az utolsó téma felvetésekor saját véleményének adott hangot. A köztársasági elnökválasztással kapcsolatosan a Fidesz által indított szimpátiaszavazás kapcsán azzal a kijelentésével, hogy “egy furcsasága van ennek a dolgoknak persze, hogy ugye önök fogják megszámolni a végeredményt” a riporter saját véleményét közölve, gyanúsítást fogalmazott meg. Ezt a sértő gyanúsítást a közszolgálatiság fogalmával nem összeegyeztethetően tovább nyomatékosította, amikor Rejtő Jenő egyik regényhősének, a hamiskártyás Gorcsev Ivánnak kijelentését idézte. Eszerint “a szerencse forgandó, de nem akkor, amikor én osztok”.

Az eljáró tanács egyhangú véleménye szerint a riporter ezekkel a kijelentéseivel nem csak a közszolgálatiság alapkövetelményét sértette meg, de cinikus módon, közvetve a szimpátiaszavazásban résztvevő több százezer magyar állampolgár véleménynyilvánításának szabadságát és az azt meghirdető párt jóhiszeműségét, tisztességes eljárását is kétségbe vonta.