A Gazdasági Versenyhivatal gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Államvasutak Rt.-vel szemben, a versenytörvény 21. §-a és a Római Szerződés 82. cikke alapján. A vizsgálat tárgyát a MÁV Rt. a vasúti piacnyitást követően megjelenő magán vasúttársaságokkal szemben alkalmazott esetleges kizáró jellegű üzleti gyakorlata képezi.

Az uniós csatlakozással egybeeső vasúti piacnyitást követően a hazai vasúti piacon több magyar magán vasúttársaság is megjelent. A cégek a vasúti árufuvarozásba kívántak bekapcsolódni, amelyhez a vasúti pálya és más pályatartozékok használatára, illetve egyes járulékos szolgáltatásokra a vasúti infrastruktúrát üzemeltető MÁV Rt.-vel kell szerződést kötniük. A pályahasználati szerződéskötés és a pályához való hozzáférés körülményeit több GVH-hoz érkezett bejelentés is kifogásolta.

A Versenyhivatal 2005. február 9-én indított eljárást az állami vasút pályahasználati szerződésében foglalt egyes pénzügyi feltételek vizsgálatára, amelyek indokolatlanságuk esetén akadályozhatják a szerződéskötésre kötelezett versenytárs vasutak piacra lépését és működését. A Versenyhivatal április 29-én a versenyfelügyeleti eljárás kiterjesztéséről határozott és további olyan magatartásokat is vizsgálat alá vont, amelyekkel a MÁV Rt. – fuvarozói piaca és piaci helyzete védelme érdekében – akadályozhatja a vasúti piacon kialakuló versenyt, illetve annak erősödését. A kiterjesztett vizsgálat az állami vasúttársaság kezelésében lévő vasúti pályaelemekhez való hozzáférésre, a MÁV Rt. részéről nyújtott szolgáltatások díjának indokoltságára, illetve a vasúttársaság fuvaroztatóival feltételezhetően megkötött kizárólagos megállapodásokra terjed ki.

A versenyjog tiltja a vállalkozásoknak, hogy erőfölényükkel visszaélve például tisztességtelen üzleti feltételeket alkalmazzanak, indokolatlanul elzárkózzanak az üzleti kapcsolat létrehozásától vagy más módon indokolatlanul akadályozzák a versenytársak piacra lépését.

A versenyfelügyeleti eljárás a magyar versenytörvény megsértésének gyanúja mellett a közösségi versenyjog erőfölénnyel való visszaélést tilalmazó 82. cikke megsértésének gyanúja miatt is folyik. Az eljárásban az erőfölényes helyzet fennállásának tisztázását követően kerülhet sor a vizsgált magatartások visszaélésszerűségének megállapítására. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának ügyzáró határozatát a vizsgálat elrendelésétől számított 180 napon belül kell meghoznia, az elintézési határidőt a Hivatal indokolt esetben két alkalommal, egyenként 180 nappal meghosszabbíthatja.