Az Európai Parlament szakbizottságaiban lezárult a vita a táplálkozásra és egészségre vonatkozó állításokat szabályozó rendelet tervezetéről. Ezzel majdnem egyidejűleg a luxemburgi soros elnökség is közzétette módosító javaslatait.

A szóban forgó jogszabályt még az előző Európai Bizottság kezdeményezte, hogy a fogyasztó valós és tudományosan megalapozott tájékoztatást kapjon az élelmiszer-, táp- és fogyasztószerek összetételéről és várható hatásáról. A tervezet ennek érdekében előzetes hatósági engedélyhez és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal approbálásához köti mindazokat a termékinformációkat, adatokat és állításokat, amelyeket az említett termékek árujelzői, csomagolása és reklámjai tartalmaznak szöveges vagy képi formában. A rendelethez csatolt függelékek tételesen ismertetik a tiltott és megengedett állításokat, valamint a megengedett állítások alkalmazásának feltételeit (pld. a „zsírszegény’ kitétel használata hány százalékos zsírtartalom mellett lehetséges.)

Az Európai Parlamentben a környezetvédelmi és közegészségügyi (ENVI) bizottság volt ennek a témának a fő felelőse. A bizottság tagjai 350 módosító javaslatot nyújtottak be, nagyjából azonos vagy hasonló kételyek és aggályok alapján. Poll Bortone asszony, a téma referense ezekből állította össze jelentését, amelyet a bizottság kétharmados többséggel fogadott el a végszavazáson. Az ENVI jelentés sok tekintetben oldja a rendelet szigorát, az előzetes engedélyeztetést pld. bejelentési kötelezettséggé mérsékeli, enyhíti vagy elutasítja az előírásokat több állítás vonatkozásában, de szigorítja a gyermekekre vonatkozó rendelkezéseket, végül különleges elbánást indítványoz a bonyolult procedúrát nehezen teljesítő kis- és középvállalatok esetében.

Az IMCO bizottság is sokallta a hatósági gondoskodást, amely a tervezetben megnyilvánul, és 20:14 szavazatarányban elutasította a 4. és 11. cikkelyt, amelyek a termékösszetétel paramétereiről és egyes, egészséggel kapcsolatos állításokról rendelkeznek. A két ominózus cikkely az ITRE (ipari és kereskedelmi) bizottságban is fennakadt a szitán.

A rendelet tervezetről a luxemburgi soros elnökség is közzétette állásfoglalását. Több kisebb módosítás mellett az elnökségi verzió is elutasítja a 11. cikkelyt egyes, egészséggel kapcsolatos állítások tilalmáról, és elfogadhatónak tartja azokat az állításokat, amelyek közismert, tudományos módszerekkel már igazolt tényekre hivatkoznak. A luxemburgi elnökség erről a törvénytervezetről is szeretett volna politikai megállapodást létrehozni, de reményei aligha válnak valóra, mert az Európai Tanács a kiszivárgott hírek szerint valószínűleg már csak az év végén fog ismét összeülni.