Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely a társasházról szóló törvény egyik szabályának alkotmányosságát kérdőjelezi meg. A testület elé kerülnek azok az indítványok, amelyek a választójoggal kapcsolatos törvények több rendelkezését is támadják.

Kedden vitatják meg az alkotmánybírák azt az indítványt, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény egyik rendelkezéseit kifogásolják.

Egy indítványozó a polgári perrendtartásról szóló törvény több rendelkezését támadja.

Egy másik indítványozó az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény egyik rendelkezése alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.