Dr. Hankó Faragó Miklós politikai államtitkár képviseli az Igazságügyi Minisztériumot a Bel- és Igazságügyi Tanács jelenleg folyó ülésén Luxemburgban. Június 2-án az igazságügyi napirendi pontok, 3-án a belügyi tárcát érintő kérdések kerülnek napirendre.

A bel- és igazságügyi miniszterek tanácsának a luxemburgi EU-elnökség alatt tartott utolsó ülésén megvitatják a bűncselekmények – ideértve a terrorizmust is – megelőzése és felderítése érdekében a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hálózatokból származó adatok megőrzésére vonatkozó kerethatározat-tervezetet. Foglalkoznak az európai bizonyítás-felvételi parancsra vonatkozó kerethatározat tervezetével, valamint az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat átvételének tapasztalatairól.

A tanácsülés egyik legjelentősebb napirendi pontja a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározat-tervezet tárgyalása, mellyel kapcsolatban a magyar fél szövegmódosítást javasolt annak érdekében, hogy az elfogadásra kerülő jogszabály minél inkább megfeleljen hazánkban érvényes alkotmányossági szempontoknak.