A Sárközy Tamás által vezetett Kodifikációs Bizottság elkészítette az új gazdasági társaságokról szóló törvény tervezetét.

Az Igazságügyi Minisztérium a honlapján történő közzététellel is elő kívánja segíteni, hogy a törvénytervezetet a szakmai és általában a gazdasági jogalkotás iránt érdeklődő közönség megismerhesse, a tervezetben foglaltakra vonatkozó véleményét kifejthesse.

A társasági törvény tervezete kiegészülve az új cégtörvény tervezetével és természetesen a mindkét tervezetre irányadó előterjesztéssel rövidesen közigazgatási egyeztetésre kerül. A Kormány ez év márciusában meghozott határozata alapján a széles körű egyeztetés lefolytatását követően 2005. október hónap során kerülnének a törvénytervezetek a Kormány ülésének napirendjére azzal, hogy ezt követően megtörténne a törvényjavaslatoknak az Országgyűléshez való benyújtása is. Az új Gt. és Ctv. előreláthatóan 2006. július 1. napjával lépne hatályba.

A törvénytervezet letölthető PDF formátumban:
http://teszt.netforum.hu/…tott__23.pdf