Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely a társasházról szóló törvény egyik szabályának alkotmányosságát kérdőjelezi meg. Az alkotmánybírák folytatják a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló kormányrendelet egyik rendelkezését vitató indítvány tárgyalását.

A testület elé kerülnek azok az indítványok, amelyek a választójoggal kapcsolatos törvénynek több rendelkezését is támadják.

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egye szabályokról szóló törvény egyik rendelkezését kifogásolja.

Kedden kerül a testület elé a Polgári törvénykönyv több rendelkezésének alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Egy indítványozó az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló törvény alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.