A Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészségén 2005. június 10-én, az Igazságügyi Palota tanácstermében az Ügyészség Napja alkalmából ünnepi beszédet mondott dr. Polt Péter legfőbb ügyész. Az ünnepség díszvendége volt dr. Holló András az Alkotmánybíróság elnöke. A külföldön tartózkodó Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr képviseletében Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter úr köszöntötte a rendezvény résztvevőit.

Az ünnepi beszédet követően dr. Polt Péter legfőbb ügyész elismeréseket, pályadíjakat adott át.

A legfőbb ügyész tizenegy, a szakmai munkáját huzamosabb ideje az átlagot meghaladó színvonalon, elhivatottsággal végző ügyésznek a legmagasabb szakmai elismerést, Kozma Sándor díjat adományozott. E díjat a legfőbb ügyész 1992. évben alapította az első koronaügyész, Kozma Sándor emlékére.

Ezt követte az Ügyészségért díjak átadása, amellyel a legfőbb ügyész az ügyészségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tíz nem ügyész alkalmazott munkáját ismerte el.

Kimagasló szakmai életútjuk elismeréséül a legfőbb ügyész tizenhat ügyésznek, illetve tisztviselőnek Ügyészségi Emlékgyűrűt adott át.

Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevelet kapott negyven ügyészségi alkalmazott, a tartósan magas színvonalon végzett szakmai munkáért, illetve jelentős szakmai feladat végrehajtásáért.

Kozma Sándor emlékére a legfőbb ügyész által meghirdetett tudományos pályázatra érkezett pályaművek értékelésének eredményeként huszonnégy különböző pályadíj átadása következett. A díjakon felül hat pályamunka alkotója pénzjutalommal járó dicséretben részesült.

Az Ügyészek Országos Egyesülete a Kozma Sándor tudományos pályázatra különdíjat ajánlott fel.

A különdíjat Máriánné dr. Molnár Mária, az Ügyészek Országos Egyesületének elnöke adta át.