Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény több rendelkezését támadja.

Egy indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát kérte, mert az Országgyűlés nem állapította meg az illetékekről szóló törvényben a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások illetéke körében a fellebbezési illeték mértékének felső határát.

Egy másik másik indítványozó álláspontja szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn, mert az Országgyűlés a felsőoktatásról szóló törvényben nem szabályozta a hallgatói jogviszonyra vonatkozó érdemi döntés saját hatáskörben történő kijavításának a határidejét és törvényi előfeltételeit.

Az alkotmánybírák megtárgyalják a társasházról szóló törvény egyik szabályát vitató indítványt.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint alkotmányellenes a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény egyik rendelkezése.