Ezt a jelmondatot tűzte zászlajára az Európai Bizottság, miután Barroso elnök bejelentette, hogy indítványozza: a tagállamok kérjék fel a Bizottságot, hogy legkésőbb 2008-ra tegyen javaslatot az EU költségvetés mélyreható reformjára. A Bizottság ezzel kifogná a szelet a brit vitorlából, és költségvetés is lenne.

A bizottsági javaslatot, amely a jelenlegi állóvízből próbálja kimozdítani a tárgyalásokat a tagállamokhoz múlt pénteken juttatták el. Az indítvány lényege, hogy a költségvetést gyorsan el kell fogadni, s a teljeskörű reformról a Bizottság javaslata alapján később tárgyalhanának, melyet a testület 2008-ig készítene el. A javaslatban az is szerepel, hogy a költségvetés felülvizsgálatakor a 2002-es agrár-megállapodás is napirendre kerül majd.

A Tanács döntésének megfelelő intézkedéseket hozunk és változásokat eszközölünk a 2007-20013-as pénzügyi perspektívában. A teljeskörű átvizsgálás a költségvetés egészét érintheti, a 2002 októberében, a bővítéssel kapcsolatban hozott döntéseket is – áll a dokumentumban.

A javaslat sorsa egyelőre kérdéses, de Barroso kijelentette: a brit EU elnökség az első számú felelős a költségvetési vita levezetéséért és a kompromisszum kimunkálásáért. Az elnök ugyanakkor rámutatott: nem az átfogó reformmal kell kezdeni a munkát, mert a büdzsét mihamarabb el kell fogadni.

A teljeskörű reform leglelkesebb támogatója London. Blair ugyanakkor kifejtette: nem fog belemenni egy olyan megállapodásba, amely a 2002-es agrár alkut 2013-ig „befagyasztja”.