Az Európai Bizottság 2005. június 22-én nyilvánosságra hozta a cukor termékpálya szabályozás átalakítására vonatkozó javaslatait.

A tervezett változáokal kapcsolatban ld.: Cukorreform javaslat

Magyarország egyetért a reform szükségességével. Csak így biztosítható ugyanis a termelés és fogyasztás egyensúlya, a termelés hosszú távú fennmaradása, a nemzetközi követelményeknek való megfelelés. Magyarország álláspontja szerint a reformot több lépcsőben – átmenet biztosítása mellett – és középtávú időszak alatt kell megvalósítani.

A jelenleg érvényes ár- és szabályozó rendszer megfelelő jövedelmet garantál mind a termelők mind a feldolgozók számára. Sajnálatos módon a kvótával szabályozott termelés, valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek szerint vámmentesen érkező import jóval meghaladja a belső fogyasztást. A WTO illegálisnak nyilvánította az EU jelenlegi export támogatási gyakorlatát, így a feleslegek jó része nem értékesíthető harmadik piacon. További nehézséget jelent, hogy a világpiacit jóval meghaladó belső árak miatt folyamatos import nyomás nehezedik a közösségi cukor piacra.

A fentiek miatt elkerülhetetlen az árak és a termelés egyidejű csökkentése. Magyarország egyetért a Bizottság azon javaslatával, hogy az árcsökkentést a cukorrépa termelők esetében közvetlen kifizetésekkel, a nyersanyagként kukoricát felhasználó izoglükóz gyártóknál pedig a kvóta növelésével kompenzálják. Támogatjuk azt is, hogy a termeléssel való felhagyás esetén mind a gyárak, mind a répatermelők egyszeri támogatást kapjanak.

A magyar kormány a Bizottság konkrét javaslatairól (az árcsökkentés, a támogatás mértéke, a piaci egyensúlyt biztosító szabályok) azok részletes elemzését követően alakítja ki álláspontját, az érintett szakmai szervezetek bevonásával.

Magyarország a kérdés megítélésénél elsősorban nemzeti érdekeiből indul ki. Magyarország célja, hogy a reform kapcsán olyan szabályozó rendszer alakuljon ki, amely hosszú távon biztosítja a gazdaságos hazai cukor- és izoglükóz termelést.

Törekedni fogunk arra, hogy az ágazatnak a lehető legkisebb veszteségeket kelljen elszenvednie. A cukor belső piaci árának mérsékelt, visszafogott csökkentésével a negatív hatások a lehető legteljesebb mértékben kompenzálásra kerüljenek mind a répatermelők, mind a cukoripari vállalkozások esetében.