Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2005. június 24-25-én hivatalában fogadta Otakar Motejl cseh, Pavel Kandrác szlovák ombudsmanokat és Stanislaw Trociukot, a lengyel ombudsman helyettesét.

A visegrádi négy tagország ombudsmanjai első alkalommal – a szlovák ombudsman kezdeményezésére – 2004 novemberében találkoztak Poprádon. Ennek folytatásaként a budapesti találkozó is az intézmények közötti szorosabb kapcsolat és együttműködés kialakítását szolgálta, de apropója volt az is, hogy tíz évvel ezelőtt, 1995. július 1-jén léptek hivatalba az első magyar ombudsmanok.

A szakmai megbeszélések fő témája a szociális biztonsághoz való jog tényleges érvényesülése, magasabb színvonalának az ombudsmanok általi előmozdítása volt. Kiemelten foglalkoztak a munkához-, a lakáshoz-, az egészségügyi ellátáshoz és a nyugdíjhoz, a családi támogatásokhoz és a különböző szociális segélyekhez való jogokkal, az egészségügyi ellátás ingyenességével és a gyógyszerár támogatásokkal. Napirendre került a felsőoktatást érintően a tandíj és a térítésmentes egyetemi képzés. Megállapították, hogy a V4 tagországokban az e jogok körüli problémák hasonlósága részben a közös szocialista múltban gyökerezik, részben a magántulajdoni alapokon működő piacgazdaságba való átmenet nehézségeiből adódik. Az ombudsmanok tájékoztatatták egymást országaik aktuális reformlépéseiről, a lépések körüli politikai és jogi vitákról.
Mivel az emberek (a munkaerő) szabad áramlásával a panaszok is „nemzetköziesednek”, az ügyintéző fórumok és a jogvédő intézmények között is közvetlen munkakapcsolatra van szükség. Ezért a V4 tagországok ombudsmanjai hivatalaik között kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.

Az Európai Unió alkotmányos szerződésének két tagországban történt elutasításával kapcsolatban a V4 országainak ombudsmanjai azt hangsúlyozzák, hogy az Unió politikai, gazdasági és pénzügyi intézményei körüli átmeneti viták nem akadályozhatják az integráció folyamatát az alapvető szabadságok és az emberi jogok védelme terén. A közép-kelet-európai régió tagországai példamutató együttműködésükkel új lendületet adhatnak az Unió egészének, sőt tervezett bővítési folyamatának is.