Az Európai Bizottság 2005. június 1-jén az „eEurope 2005” terv folytatásaként öt évre szóló újabb stratégiai cselekvési tervet indított útnak.

A terv az információs és kommunikációs technológiák azon részeit érinti, melyek a Bizottság szerint létfontosságúak a beruházás- és munkaerő-fejlesztési célok eléréséhez. Az e célok eléréséhez szükséges kulcsfogalomként az EB a tartalomszolgáltatási és az infrastrukturális ágazatok terére vonatkozó konvergenciát jelölte meg.

Az i2010 névre keresztelt tervezet keretében a Bizottság a következő intézkedéseket szorgalmazza:

  • Javaslat a „Határok nélküli televíziózás” irányelvének módosítására (2005)
  • Határozottabb és hatékonyabb spektrumvezetési stratégia kidolgozása (2005)
  • E-kormányzatra vonatkozó cselekvési terv kidolgozása, stratégiai figyelem biztosítása az információs technológia (ICT) körébe tartozó nyilvános szolgáltatásoknak (2006)
  • Új stratégia kidolgozása egy biztonságos Európai Információs Társadalomért (2006)
  • Az elektronikus kommunikációra vonatkozó keretszabályozás felülvizsgálata (2006)
  • Célzott akciók az együttműködésre, elsősorban a digitális jogok irányításában (2006/2007)
  • Három kiemelt ICT-kezdeményezés az „életminőség” jegyében (2007)
  • A közösségi jogrendszer információs társadalmat és médiaszolgáltatásokat érintő pontjainak felülvizsgálata (2007)

Az i2010 tehát nem más, mint a 2005 végére kifutó eEurope 2005 terv folytatása. Az információs társadalomra vonatkozó új stratégia igénye egyrészt a lisszaboni célokból, másrészt azok középtávú áttekintéséből következik, mely szerint „a jövőbeni gazdasági növekedés biztosítása érdekében az EU-nak teljes körű és versenyképes stratégiát kell kidolgoznia az információs technológiai szektor ösztönzésére, és az ICT minden gazdasági szektorra kiterjedő alkalmazására.”

Az i2010 ugyanekkor reagálni igyekszik az információs technológiáknak az emberek életében játszott, egyre jelentősebb szerepére, illetve e technológiák karakterének változásaira. Ez a fejlődés pedig világosan nyomon követhető az élet minden területét átszövő számítógép-használaton, a mobil-internetezésen és a harmadik generációs mobiltelefonokon, a digitális televíziózáson és rádiózáson, vagy éppen a nanotechnológia alkalmazásán keresztül.

Az i2010-ből kimaradtak olyan, a korábbi programokban megtalálható és jelenleg is futó programok, mint a 2008-ig működő eContentPlus. A rengeteg kisebb alprogram elindítása helyett ugyanis az i2010 csak néhány politikai prioritásra összpontosít – ezek: a közös európai információs tér megteremtése, a K+F beruházások népszerűsítése, végül pedig a közszolgáltatások és az életminőség javítása az információs technológiákon keresztül.
Az Európai Bizottság tervezete nyomán minden törvényi és szabályozási kezdeményezést – hatástanulmányok és piackutatási eljárások segítségével – tüzetes vizsgálatnak vetnek alá.

Az i2010 porál:
http://europa.eu.int/…europe/i2010