Kevesebb a házasság, több az élettársi kapcsolat. A felmerülő problémákra új törvény alkotása lehet a megoldás. A tervezet szerint a regisztráció után az – akár egynemű – élettársak örökölhetnének és a házasokéhoz hasonló jogokat gyakorolhatnának.

Európa-szerte egyre kevesebben kötnek házasságot, és egyre többen élnek élettársi kapcsolatban. Ebből a tendenciából Magyarország sem maradt ki. A kulturális hagyományaink miatt eleve vesztes pozícióból induló, alacsony presztízsű élettárs szó most új értelmet kaphat, ha az Országgyűlés elfogadja az SZDSZ törvénytervezetét. A május végén benyújtott törvényjavaslat jelenleg a kijelölt bizottságnál vár sorára.

Az új jogszabálytervezet két nóvuma a lakáshasználatra és az öröklésre vonatkozik, és – ha jól értelmeztük –, az azonos neműek is azonos jogok birtokosai lennének.

A magyar törvénytervezet ugyanis nem tér ki külön azonos, illetve különböző neműekre. Így elméletileg – mivel az Alkotmánybíróság 1995-ben megváltoztatta az élettárs fogalmát, és törölte azt a részt, mely egy férfiban és egy nőben határozza meg az élettársakat – az azonos neműek is felkereshetik majd az anyakönyvezetőt, regisztráció céljából.

Az indítvány megváltozatná az öröklésre vonatkozó eddigi gyakorlatot, és lehetővé tenné, hogy az élettárs halála esetén a másik fél törvényesen is örökölhessen, azzal a megkötéssel, hogy az élettársaknak a halálesetkor ténylegesen együtt kell élniük.

„Az élettárs eddig is örökölhetett. Törvényes öröklés ugyan nincsen, de végrendelettel arra hagyom a vagyonom, akire akarom. Magyarországon ráadásul lazák a végrendelkezés szabályai, még közjegyzőre sincs szükség” – foglalta össze a FigyelőNet kérésére a jelenlegi helyzetet Weiss Emília, az ELTE Jogi karának professzora.

Az SZDSZ tervezete szerint az életközösségben élőket a házastársakkal megegyező lakáshasználati jogok illetnék meg. Ehhez regisztrálni kell az anyakönyvvezetőnél, melyet mindkét, a közös háztartásban élő személynek kérnie kell. Kizáró ok azonban, ha a felek bármelyike házas. Ami így létrejön, az a regisztrált élettársi kapcsolat.

„Nem regisztrált élettársi kapcsolat eddig is létezett a magyar jogban, a vagyoni hatások jelenleg is szabályozva vannak. Ilyen eset például, ha az élettárs magáénak ismeri el a gyereket, ilyenkor apai jogokra és kötelességekre tesz szert” – hangsúlyozta Weiss Emília. Mint mondta, ezzel csak az a baj, hogy a szabályozással a kapcsolatból született gyerek sorsa még nem oldódik meg.

A regisztrált élettársi kapcsolat előnye – a tervezet szerint –, hogy automatikusan megszűnik, ha a felek összeházasodnak, illetve, ha bármelyik fél kéri a regisztráció törlését.