A befektetési adóhitel mint adócsökkentési lehetőség megszűnésével, illetve a fennálló tartozások visszafizetésével kapcsolatban a személyi jövedelemadó törvény kedvezményes időszakokat állapított meg.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a 2005. június 30-áig teljesített befizetések esetében az adóhatóság a megfizetett összeg 25 százalékával csökkenti a fennálló tartozás összegét. Ez azt jelenti, hogy az adóhitel tartozás teljes egészében akkor szüntethető meg ebben az időszakban, ha a magánszemély az említett határidőig tartozásának 80 százalékát befizeti. Ha csak a tartozás egy részének megfizetésére van mód, a fennmaradó adóhitel akkor is csökken a most megfizetett összeg 25 százalékával. A fennálló tartozásról 2004. novemberében tájékoztatatta az adóhatóság az érintetteket, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban kérhető információ. A most befizetendő összeg kiszámításához segítséget nyújthat az APEH honlapján [http://www.apeh.hu] elérhető online kalkulátor.

Az adóhatóság csak akkor írhatja jóvá az említett csökkentést a magánszemély adóhitel számláján, ha a magánszemélynek a befizetés időpontjában nincs az APEH-nél nyilvántartott köztartozása. Ezért a befizetés előtt célszerű tájékozódni a folyószámla aktuális állapotáról a lakóhely szerint illetékes ügyfélszolgálati irodák bármelyikében. További fontos szempont, hogy csak az erre a célra nyitott számlára befizetett (átutalt összegek) vehetők figyelembe a kedvezmény megállapításánál. Ez a számla a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076057 számú APEH “Befektetési adóhitel visszafizetése” elnevezésű pénzforgalmi bevételi számla. A befizetésen (átutaláson) célszerű feltüntetni az adónem kódját is, ez a 203. A más számlára befizetett összegek figyelembevételére, illetve bármilyen kérdésben méltányosság gyakorlására a törvény nem biztosít lehetőséget.

A teljesített befizetések után fennmaradó tartozásról, illetve az esetleges túlfizetésről az adóhatóság július hónap folyamán fog értesítést küldeni. Ezen tartozások rendezése a 2006. június 30-ig terjedő időszakban csekélyebb mértékű kedvezmény érvényesítése mellett lehetséges (ekkor már csak a megfizetett összeg 5,26 százaléka írható jóvá, vagyis a teljes összeg 95 százalékának megfizetése mellett szüntethető meg a tartozás). A 2006. június 30. után teljesített befizetések kedvezményre már nem jogosítanak. A tartozások rendezésének végső határideje 2007. április 20.