A Bíróság 2005 június 16-án hozott ítéletében annak az Európai Tanács által hozott keretdöntésnek az egyes rendelkezéseit vizsgálta, amely a bűncselekmények áldozatainak a büntetőeljárás során élvezett jogállását szabályozza.

Az ítélet jelentősége, hogy egyrészt tovább finomítja az Európai Unióról szóló szerződés 35 cikke alapján a (Luxemburgi Bírósághoz|/kereso/kategoriak/77) beterjesztett előzetes kérdésekre vonatkozó szabályanyagot, másrészt választ ad arra, hogy az egyének fordulhatnak-e a keretdöntések értelmezésére vonatkozó igénnyel a nemzeti bíróságokhoz. (A keretdöntés a harmadik pillér területein érvényes jogforrás, mely az elérni kívánt cél tekintetében kötelező és közvetlen hatálya semmikor nincs.)

Az eljáró firenzei bíróság Maria Pupino ügyében fordult előzetes kérdéssel az Európai Bírósághoz. Az óvónő munkája során a felügyeletére bízott öt évesnél fiatalabb gyermekek sérelmére súlyos visszaéléseket követett el, például rendszeresen verte őket. Az ügyben a vádhatóság azzal a kéréssel fordult az olasz bírósághoz, hogy a sértett gyermekek tanúkénti meghallgatását – a gyermekkorúak különleges személyi állapotát figyelembe vevő sajátos feltételek megteremtésével – a tényállás megfelelő tisztázása érdekében még a tárgyalási szak előtt tegye lehetővé. A védelem érvei szerint az olasz büntetőeljárási törvénynek a gyermekekre vonatkozó eltérő rendelkezései hiányában ez nem lett volna lehetséges.

Az olasz bíróság kérdése tehát arra irányult, hogy vajon az eljáró nemzeti bíróság a Tanács vonatkozó keretdöntése alapján jóváhagyhatja-e, hogy a magukat bűncselekményáldozatainak valló gyermekek tanúvallomásukat eltérő feltételek közt, különleges védelmet élvezve tegyék meg?

A bíróság e kérdésre saját joghatóságának megállapítása után igenlő választ adott. Indoklásában megerősítette, hogy a büntetőügyekre vonatkozó rendőri és igazságügyi együttműködés területén is érvényes az Európai Unió jogának az az alapelve, mely szerint a belső jogot az Európai Unió jogával összhangban kell alkalmazni. Ebből az alapelvből kiindulva egy nemzeti bíróság köteles a belső jogot a Tanács keretdöntéseinek szóhasználatára és céljára tekintettel alkalmazni.