Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja az épített környezet egyik rendelkezése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában benyújtott indítványt.

Az alkotmánybírák folytatják a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló kormányrendelet alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását.

A testület megvitatja azt az indítványt, amely szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn, mert az OGY nem állapította meg az illetékekről szóló törvényben a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások illetéke körében a fellebbezési illeték mértékének felső határát.

Egy indítványozó a polgári repülésben résztvevő személyzet repülési idejének szabályozásáról szóló rendelet egyes szabályai alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.

Kedden – a nyári szünet előtti utolsó teljes ülésen – kerül a testület elé a személyi jövedelemadóról szóló törvény egyik rendelkezése alkotmányellenességének kimondására irányuló indítvány.

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény egyik szabálya.