Gyorsabbak lehetnek a perek a bíróságokon, s ha a 100 millió forintot meghaladja a pertárgy értéke, akkor nem lesz elegendő az eddigi szokásos eljárás alkalmazása.

A kiemelt jelentőségű gazdasági és pénzügyi perek szabályozását, új per-típus bevezetését tervezi az igazságügyi tárca – jelentette be Petrétei József miniszter. Ha a 100 millió forintot meghaladja a pertárgy értéke, akkor nem elegendő az eddigi szokásos eljárás alkalmazása. A koncepció kiemelt szerepet szán a perelőkészítő szakasznak, ezzel megakadályozva a per elhúzását is. Az új pertípus szigorúbb feltételei kizárólag a felek közös kérése – alávetése – esetén alkalmazhatók, tehát semmilyen kényszer nem érvényesülne. A kormány az új társasági törvény és cégtörvény koncepciójáról szóló határozatában írta elő az igazságügyi tárca számára, hogy a cégjogi kodifikációhoz kapcsolódva ki kell dolgozni a komplex, bonyolult jogi megítélésű perek különleges eljárási szabályait, mint a Polgári perrendtartásban szabályozott új pertípust. A megindult kodifikációs munka keretében készült el a koncepció első, szakértői változata, amelyet a minisztérium az igazságügyi, bírósági szervezetek számára szakmai egyeztetésre bocsátott. Petrétei József miniszer közölte, bizonyosnak látszik, hogy a perléssel kapcsolatos szakmai követelményekre figyelemmel, a jogi képviselő igénybevétele kötelező lesz.