Egyes ENSZ tisztviselők és számos kevésbé fejlett ország illetékesei szerint az USA kormánya túlzott befolyással bír a világhálón. Bizonyos országok most ennek ellensúlyozására keresnek lehetőségeket.

Habár július 18-ig kell várni arra, hogy az ENSZ internetes munkacsoportjának jelentése megjelenjen, annak tartalma tulajdonképpen nyílt titok. Előzetes hírek szerint a kormányok álláspontja egységes atekintetben, hogy létre kell hozni egy olyan új kormányközi szervezetet, amely a világhálót központilag felügyeli majd és a legnagyobb valószínűség szerint az ENSZ vagy a Nemzetközi Hírközlési Unió (International TelecommunicationsUnion, ITU) szakosított szerveként működne.

Az elképzelések szerint technikai és jogi-felügyeleti hatáskörökkel egyaránt felruháznák az új szervezetet.

Egy, az ENSZ által megrendezett és a közelmúltban zárt ajtók mögött megtartott ülésen már megoldási javaslatok is születtek az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) „trónfosztására”. Az ülésen elhangzott vélemények komoly elégedetlenségről árulkodnak.

Szíria kifejtette, hogy a növekvő számú spam-üzenet elsősorban a fejlődő országokat sújtják, hiszen azokban az országokban, ahonnét ezek szétterjednek nem közérdek az ellenük való védekezés. Brazília elégedetlenségét fejezte ki az ICANN abbéli döntése felett, hogy engedélyezte az .xxx domain-ek bevezetését. Kína – elsősorban az átlátható szabályozás érdekében – egy új, az ENSZ égisze alatt működő szakosított szervezet létrehozását sürgette. Ghána kiemelte, hogy az ülésen résztvevő országok egyhangúan az új nemzetközi szervezet létrehozása mellett foglalnak állást. Ezekből a javaslatokból mindenekelőtt a Bush kormányzatot érintő kritika olvasható ki, hiszen az nemrégiben bejelentette, hogy senkinek nem adja át a domain-nevek és címek feletti ellenőrzés jogát.

A vita komoly nemzetközi politikai csatározásba csaphat át. Az internet kormányzásáról született elképzelések pedig rövid távon biztosan hatással lesznek az ICANN soron következő luxemburgi ülésére, továbbá fő témáját képezik a Washingtonban megrendezendő „Rendszerváltás az Interneten” című tudományos konferenciának.

A megszokott diplomáciai eszközökön túl Brazília és Kína egy olyan megoldást fontolgat, ami hatásában többek szerint egy atombomba ledobásával ér fel: az ICANN által nem jóváhagyott megosztott root szerverek létrehozásával olyan újabb csúcsszintű domain-ek létesítését vállalnák, amelyek a világon bárhol hozzáférhetők és használhatók lehetnének. Mindez a világháló balkanizálódását vonhatja maga után, hiszen egyazon domain-név alatt akár több oldal is elérhető lenne.

Az „atombomba ledobása” minimális valószínűséggel bír, ugyanakkor mégis megtörténhet. Ez pedig azt jelenti, hogy az internet kormányzása hirtelen égető kérdéssé vált a világpolitikában.