Az Európai Bizottság a betétbiztosítási rendszerekről szóló és az e-pénz használatát szabályozó uniós direktívák felülvizsgálatát kezdeményezte. A Bizottság vizsgálódásának célja, hogy kiderítse, e direktívák teljesen megfelelnek-e eredeti céljuknak, és elősegítik-e az uniós ipar versenyképességét. A kérdésekről az érintettek véleményét is kikérték a döntéshozók.

A Közös Piacért felelős EU-biztos, Charlie McCreevy elmondta: „Ezek az intézkedések bizonyítják a Bizottság szándékát a szabályozás javítására. Személyesen is elkötelezett vagyok amellett, hogy biztosítsuk: az általunk elfogadott irányelvek valóban megfeleljenek céljaiknak, és segítsék az Egységes Piac működését. Ha bebizonyosodik ennek ellenkezője, nem tétovázunk majd a döntéshozást illetően. Arra biztatom az összes érdekelt felet, hogy osszák meg velünk a két direktívára vonatkozó nézeteiket.”

Az E-pénz Irányelvet az e-kereskedelem fellendülésének kapcsán dolgozták ki és fogadták el. Célja, hogy elősegítse a nem-hitelintézetek hozzáférését az e-pénzzel kapcsolatos üzletekhez. Mivel akkoriban nagyon nehéz volt az e-pénzüzlet fejlődésével kapcsolatban előre jósolni, ez arra sarkallta a Bizottságot, hogy újragondolja: a jogi keretszabályozás összhangban van-e még a modern piaci fejlődéssel. Az olyan technológiai előrelépések, mint a mobiltelefonos és internetes fizetési lehetőségek, a nemrég még újnak számító üzleti modelleket is kiszorítják a kereskedelemből.

Ez az egyeztetés egy az e-pénzről és a mobilszolgáltatókról szóló, idén lezárt tárgyalási folyamat folytatása. A tárgyalások, melyek fontos részét képezik az e-pénzről szóló irányelv átfogó felülvizsgálatának, ami magában foglalja majd a tagállamok egyeztetéseit és egy független tanácsadók által kidolgozott tanulmányt is. Az egyeztetések és a tanulmány eredményeit egy 2006 tavaszára tervezett jelentésben hozzák majd nyilvánosságra.

A Betétbiztosítási Rendszerekről Szóló Irányelv az összes tagállam számára kötelezővé teszi a betéttulajdonosok kártérítéséről szóló tervezetek kidolgozását. A direktíva előírja, hogy a biztosítási rendszerek bankcsőd esetén a betétesek számára az egész EU területén 20 000 eurós összegig biztosítsák pénzük visszatérítését. Néhány tagállam azonban magasabb garancia-értékhatárt vezetett be, a tervezet gyakorlati végrehajtási módját pedig még nem sikerült egységesíteni. A betétbiztosítási szabályozásokban fennálló eltérések problémásnak bizonyulhatnak az Európán átívelő banki szervezetek esetében. Ezen kívül, a banki piac európai integrációs folyamattal együtt járó növekedését tekintve ezek az eltérések a verseny és a pénzügyi stabilitás szempontjából akadályt gördítenek a nemzetközi csoportokra vonatkozó, megfelelő uniós keretszabályozás kidolgozása elé.