A hivatalos statisztikák szerint a brit munkaügyi bíróságokon tárgyalt ügyek száma jelentősen csökkent az elmúlt évben.

A tavalyi évben tárgyalt 115042 esethez képest az elmúlt egy évben 86181 ügy került a bíróságok elé, melyek legtöbbje elbocsátásokkal és fizetésekkel volt kapcsolatos. A nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyek 14284-ről 11726-ra csökkentek. Egy precedensértékű esetnek köszönhetően – melyben a nyakkendőviseléstől ódzkodó dolgozó javára ítélt a bíróság – azonban növekedett a perlési kedv a munkahelyeken előírt kötelező ruházattal kapcsolatos ügyekben.

A munkaügyi perek számában megfigyelhető csökkenés annak a tavaly bevezetett új szabályozásnak is köszönhető, amely a perlési szakot megelőzően kötelező írásbeli és szóbeli egyeztetési eljárást ír elő.

A brit szakszervezetek ugyanakkor kifogásolják, hogy egyes esetekben az újabb szabályozás előírásai miatt a megalapozott panaszok sem jutnak el a bíróság elé. Szerintük az új szabályozásnak komoly elrettentő hatása van a jogkereső munkavállalókra és a kormány feladata lenne kivizsgálni, hogy a munkajogi ügyek számának csökkenése a jobb munkahelyi állapotoknak vagy az ésszerűtlen perlési korlátoknak tudhatók vajon be.

Nagy-Britanniában a munkaügyi bíróságoknak hetven különböző ügycsoporttal kell foglalkozniuk, melyek között túlnyomórészt felmondási és fizetéscsökkentési ügyek szerepelnek. Az összes panasz egyharmada sikeres peren kívüli megegyezéssel zárul, míg nagyjából ugyanennyi esetben a keresetek visszavonásra kerülnek. Az ítélethozatalig eljutó panaszos ügyek kétharmada minősül munkavállalói szempontból sikeresen zárult vitának.