Csökken az EU népszerűsége a tagállamok állampolgárai körében, mutatta ki egy frissen végzett közvélemény kutatás.

Az állampolgárok EU-ról alkotott képe egyre romlik: míg 2004 őszén még az európaiak 50 százaléka látta pozitívan az EU-t, addig a mostani felmérés szerint már csak 47 százalék véli így. Az EU „image” a legrosszabb a britek (28%), a finnek (30%) és az osztrákok (30%), a legpozitívabb pedig az írek (68%), az olaszok (63%) és a luxemburgiak (58%) körében. Az EU tagságot azonban, főleg a régi tagállamokban, pozitívan értékelik (55%)

A további bővítést az EU lakosságának csak a fele támogatja, amely kis mértékű csökkenés (3%) a 2004-es adatokhoz képest. Ugyanakkor az új és a régi tagállamok lakosai között nagy eltérés található. Míg Horvátország tagságát a régi tagállamokban csak 48 százalék támogatja, az új tagállamok állampolgárinak 72 százaléka szeretné a horvátokat az EU-ban látni. Hasonló a helyzet Bulgáriával, amelynek támogatottsága a régi tagállamok között mindössze 46, míg az új tagállamok között 70 százalékos. Románia esetében a régi (43%) és az új tagállamok (58%) véleménye némileg közelebb áll egymáshoz, ám a különbség így is számottevő. A tagállamok közül Törökországnak van a legkisebb támogatottsága: a régi tagországok állampolgárainak 32, az újaknak 48 százaléka támogatná a török csatlakozást.

A bővítés legelszántabb támogatói a szlovénok (79%), a lengyelek (76%) és a szlovákok (73%), míg a legkevésbé a luxemburgiak (33%), a franciák (32%), és az osztrákok (31%) vennének fel új tagokat.

Az EU intézményeibe vetett bizalom is megcsappant az utóbbi időben. Míg 2004-ben még az európaiak 52 százaléka bízott a szervezetben, addig ma már csak 46 százalékuk véli az intézményeket megbízhatónak. A parlamentben jelenleg az EU lakosságának 52 százaléka bízik, a 2004-es 57 százalékhoz képest. A legjobban a magyarok, a belgák és a luxemburgiak, míg a legkevésbé a britek, a németek és a litvánok bíznak az EU intézményekben.

Az európaiak többsége (55%) úgy gondolja, hogy az EU tagságból előnyei származtak. A legoptimistábbak az írek (87%), legpesszimistábbak a svédek (36%) voltak.

A felmérést 2005 májusában és júniusában, az EU Alkotmányának francia és holland visszautasításának időszakában végezték az EU 25 tagállamában, Bulgáriában, Romániában, Horvátországban, Törökországban és Észak-Cipruson.