A Gazdasági Versenyhivatal az idén hatodik alkalommal hirdette meg a “Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” c. pályázatát. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2005. július 12-én került sor a GVH Könyvtárában. A díjakat Dr. Nagy Márta elnökhelyettes adta át.

A meghirdetett 12 témakörből ötre érkeztek dolgozatok. A vasúti fuvarozással kapcsolatos téma mellett a versenyjogi fogyasztóvédelemmel foglalkozó volt a legnépszerűbb. Emellett a hulladékgazdálkodással, a tagállamok közötti kereskedelem érintettségének vizsgálatával és a brit egészségügyi reformmal foglalkozó dolgozatok is születtek.

A pályázatokat az idén három-három bíráló tekintette át, az általuk adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók mind tartalmi, mind formai szempontokra figyelemmel voltak.

A harmadik helyezést Németh Adél érte el “Piacra lépési korlátok, versenyakadályok a vasúti fuvarozás területén” c. pályázatával. A dolgozat jól követhető szerkezetű, igényes és olvasmányos munka, mely szerzőjének széles látókörére utal. A szerző jól ismeri a versenyjogi fogalmakat, s azokat megfelelően alkalmazza választott területe elemzéséhez. A tanulmány fontos összefüggésekre mutat rá és értékes a szerző kritikai hozzáállása, amely lehetőséget adott következtetések levonására és szabályozási javaslatok tételére is.

Második helyezést Koós Gábor ért el “Piacra lépési korlátok, versenyakadályok a vasúti fuvarozás területén” c. dolgozatával. A dolgozat jól követhető logikájú, a szerkezeti egységek jól kapcsolódnak egymáshoz, a fogalmazás igényes. A hivatkozások – néhány helytől eltekintve – pontosak (külön kiemelendő, hogy a szerző az egyes internetes forrásokra való hivatkozásoknál megadta a letöltés dátumait). A szerző jól érzékelteti a vasút versenyjogi, versenypolitikai problémáit, látható, megfelelő háttérismerettel rendelkezik a témáról. A dolgozat erénye, hogy a szerző a címben és a bevezetőben előrevetített felvetésekre irányt mutat és egyéni következtetésekre is jut.

Első helyezést Poloznik Aranka ért el, pályázatát “Települési szilárd hulladékok kezelésének szabályozása, és ezek versenyszempontú elemzése az egyes tagországokban” címmel nyújtotta be.

A dolgozat alapos analitikus munka, a nemzetközi kitekintés átfogó jellegű. A tanulmány az Európai Unió, és magyar hulladékgazdálkodási piac sajátosságainak, főbb adatainak bemutatását követően kitér a tagállami gyakorlatra is.

A pályamunka erénye a magyar hulladékgazdálkodás mind szakmai, mind pedig versenyjogi problematikájának strukturális kezelését, valamint a szolgáltatási tevékenység sajátosságához igazodó probléma felvetéseket, és az azokra vonatkozó vélemények, álláspontok ütköztetését, szembeállítását.

További részletek, pályamunkák:
http://www.gvh.ionlab.net/index.php?…