Az Európai Unió Phare-irányítóbizottsága a napokban elfogadta Magyarország 2005. évi, intézményfejlesztést célzó programját. A programot, mintegy 15 millió euró értékben az Átmeneti Támogatás elnevezésű program finanszírozza.

Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy az Európai Unió új tagországainak olyan kihívásoknak kell megfelelniük, amelyekre még nincsenek felkészülve. A csatlakozóknak történő segítségnyújtás jegyében dolgozta ki az EU azon új támogatási formákat, amelyek az új tagállamok belépését követő időszak problémáinak megoldását segítik.

Ilyen új támogatási forma a jelenlegi uniós költségvetési időszak végéig (2004-2006) tervezett Átmeneti Támogatás (ÁT) program is, amely a Phare intézményfejlesztési programjának folytatása. Az ÁT célja az adminisztratív és intézményi kapacitás megerősítése. A fejlesztések megvalósításához a magyar költségvetés 3,909 millió euróval járul hozzá.

A program támogatásával több terület intézményfejlesztése valósul meg Magyarországon az Európai Unió társfinanszírozásával – ezek egyike a kritikus helyzetben lévő agrárszektor, amely a most elfogadott 2005. évi program keretében 4,318 millió euró támogatásban részesül az „Élelmiszerbiztonság intézményi hátterének fejlesztése Magyarországon” című projekt keretében. A projekt célja a magyarországi hatóságok felkészítése az EU elvárásainak megfelelő élelmiszer-biztonsági stratégia végrehajtására. Az igazságügy területén többször megfogalmazódtak már hazánkban a bírák továbbképzésének nehézségei. E problémát orvosolja majd, a mintegy 1,780 millió euró támogatásból kiépülő bíróképző iskola.

Az államigazgatás és a civil társadalom területén két projektet fogadtak el. „Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere, valamint a belső eljárások és feltételek fejlesztése” című projekt célja a közigazgatás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének javítása. További cél a rendszer adminisztratív kapacitásának erősítése. A projektre összesen 2,2 millió eurót különítettek el.

A 970 ezer euróval támogatott, „Civil társadalmi szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény alkalmazása” című projekt célkitűzése a civil társadalmi szervezetek szerepének megerősítése az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásában. A közigazgatási kapacitás azon területeit, amelyek fejlesztésére a strukturális alapokból nem nyújthatók támogatások, az Intézményfejlesztési Alap 1,5 millió euró átmeneti támogatásban részesíti.