Norvégia, Liechtenstein, Izland 120 millió eurót fizetnek a belső piaci részvételért. Az összegből hazánkat 10 százalék, azaz évi mintegy 12 millió euró illeti meg. Norvégia ráadásul létrehozott egy külön, 113 millió eurós alapot is, melyből Magyarország évi 15 millió eurót kap.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek azért, hogy élvezhessék a belső piac előnyeit. Az EGT tagállamok és Magyarország képviselői Brüsszelben írták alá az Európai Gazdasági Térség (EGT) ún. Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról a 2004 és 2009 közötti időszakra szóló együttműködési megállapodást.

A hozzájárulás teljes összege 13 ország számára évi 120 millió euró, amelyből az új tagállamok mellett Görögország, Portugália és Spanyolország is részesül. Az összegből hazánkat 10 százalék, azaz évi mintegy 12 millió euró illeti meg.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia korábban a tíz új tagországgal kétoldalú szerződéseket kötött, és létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust. Ennek teljes összege évente 113 millió euró, amelyből hazánk részesedése 13 százalék, azaz évi 15 millió euró. Magyarország így a két támogatás keretében 5 éven keresztül évente összesen mintegy 27 millió euró támogatásban részesül.

A két támogatási alap eljárásrendjében és szabályrendszerében ugyan egységesnek tekinthető, azok végrehajtásához azonban külön-külön alapdokumentumok, együttműködési megállapodások szükségesek. A finanszírozási mechanizmusok végrehajtása az említett alapdokumentumok aláírását követően megkezdődhetnek. A támogatás által nyújtott forrásokhoz nyílt pályázat útján lehet majd hozzájutni, a pályázati kiírás várhatóan az idei év utolsó negyedévében jelenik meg. A két alapról bővebb információ a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján, a http://www.nfh.hu internetes címen kapható.