A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Szole-Meat Húsipari Kft.-vel szemben, mert a Schóbert Norbert nevével fémjelzett „Update” módszerbe sorolt húskészítményekből álló termékcsaládját a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas csomagolással, feliratokkal hozta forgalomba.

A Szole-Meat Kft. az eljárás során vállalta, hogy módosítja a Norbi Update logót és a fogyasztók megtévesztésére alkalmas feliratokat. Az eljárás alá vont által tett önkéntes vállalások határidőre történő teljesítésére figyelemmel a Versenytanács az eljárás megszüntetése mellett döntött.

A Szole-Meat Kft. és a Schóbert Norbert érdekeltségi körébe tartozó Norbi Wellness és Média Kft. 2004. decemberétől a „Norbi” termékcsaláddal jelent meg a piacon, melyek csomagolását a Schóbert Norbert által készített „Update” logókkal látták el. A Norbi termékeken a „1” jelölés és „nem hizlal!”, illetve a „magas hústartalmú” állításokat tüntettek fel.

A Versenytanács megállapította, hogy az „Update” rendszert nem ismerő fogyasztók az „Update” közlés pontos tartalommal nem bír, míg az „1” szám lehetőséget ad olyan értelmezésre, amely szerint a termék értékesítését előmozdítani kívánó „1” rangsort, elsőbbséget jelöl, s amely csak valamely más áruk viszonyában töltődik meg tartalommal. A fogyasztót a termék csomagolása nem tájékoztatja arról, hogy ez az elsőség miben áll, s a csomagolás többi közlése (magas hústartalmú, zsírszegény, csökkentett zsírtartalmú) alapján a fogyasztó ezt az elsőbbséget a termék minőségében keresi.
A Versenytanács – figyelemmel az OÉTI véleményére is – megállapította, hogy nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a termék „nem hizlal!” és „magas hústartalmú”.

A Szole-Meat Kft. az eljárás során önként vállalta, hogy a versenyhatóság szempontjai szerint módosítja a „Norbi” húskészítmények csomagolásait. A Gazdasági Versenyhivatal az önkéntes vállalások ellenőrzése során megállapította, hogy a vállalásoknak megfelelően módosultak a termékek csomagolásán feltüntetett „Update” logók és a kifogásolt feliratok. Az eljárás alá vont intézkedéseket hozott annak érdekében is, hogy a jövőben a különböző reklámokban is már az új csomagolásokkal jelenjenek meg a termékek.