A családügyi tárca fejezeti kezelésű előirányzataiból támogatja a családpolitikai eszközök közül a család-, gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások, a családsegítés korszerűsítését, fejlesztését. A pályázattal vagy egyedileg odaítélhető keretösszegek a Minisztérium szakmapolitikai elképzeléseinek közvetlen megvalósulását szolgálják, elkülönülve a családtámogatás általános rendszerétől.

  • összefoglaló –

2000 és 2004 között az egyes években 267 M Ft, 1000 M Ft, 1400 M Ft, 30 M Ft és 58 M Ft összeget terveztek erre a célra.

A számvevőszéki ellenőrzés a 2000-2004. évek közötti tevékenységre irányult, de a változásokat 2005 júliusáig figyelemmel kísértük. Ezen belül fokozott figyelmet fordítottunk a 2001-2002. évi, elkülönített és kiemelten támogatott családpolitikai programokra. Helyszíni vizsgálatunk keretében az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnál – mint a szociális és családügyi tárcák jogutódánál –, valamint annak a családpolitikai pályázatok lebonyolításával megbízott háttérintézményénél, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél, és 20 támogatást nyert szervezetnél tartottunk helyszíni vizsgálatot, továbbá 69 pályázat-nyertes szervezetnek küldtünk kérdőívet.

Az ellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy a fejezeti kezelésű családpolitikai előirányzatok céljai összhangban voltak-e a szakmapolitikai célokkal, az előirányzatok eredményes felhasználásához a szaktárcánál rendelkezésre álltak-e a megfelelő szervezeti, szabályozási és ellenőrzési feltételek. A pályázati rendszer, a pályáztatás lebonyolítása, monitorozása és ellenőrzése, valamint a pályázaton kívüli előirányzat felhasználás a gyakorlatban biztosította-e a kitűzött célok elérését. A nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások, a családdal foglalkozó írott kiadványok megjelentetése és a csoportvezető-, animátor-képzés pályázati programokban résztvevők sikeresen valósították-e meg a számukra előírt, illetve az általuk kitűzött célokat. Ellenőrzésünk a pályázati programok eredményességét és a pénzfelhasználás hatékonyságát a szerződéses cél szerinti megvalósulásban és pénzfelhasználásban jelölte meg.

2000-2004 között a beérkezett pályázatok száma 4147, a nyerteseké 3243 volt. A három vizsgált program közül egy négy évben szerepelt, kettő csak a 2001-2002. években. E körben a beérkezett pályázatok száma 1522, a nyertes pályázatok száma 1169, és a tételesen vizsgált pályázatok száma pedig 71.

A számvevőszéki vizsgálat főbb megállapításai:
A támogatásokból a tervezett programok valósultak meg, az eredményesség megítélhetőségét azonban befolyásolta, hogy a pályázati rendszer előkészítéséből hiányoztak az elérendő célok megvalósításának kritériumai és a pályáztatások szakmai megalapozásának dokumentumai. Így az sem volt eldönthető, hogy a pályázatokkal a feladatot és/vagy a pályázat-nyertes szervezetet támogatták. Elmaradt az elnyert támogatások eredményességének, hatékonyságának figyelemmel kísérése, tapasztalatainak gyakorlati hasznosítása.

A kormányprogramok családpolitikai céljaiban megmutatkozó átrendeződések eredményeként a civil kezdeményezések támogatásának köre és mértéke négyévente változott. Támogattak olyan kezdeményezést, amelynek folyamatos működtetése nem biztosított (játszótér program), amihez a tervezett támogatási összeg jelképes nagyságrendű (Biztos Kezdet), aminek nincs prevenciós jellege (farsangi mulatság, „gyászcsoport” létrehozása). A pályázati célokban a kormányprogramokhoz kötődő hangsúlyeltolódás azt eredményezte, hogy a támogatott szervezetek és programok hosszabb távon nem számolhattak pályázati lehetőséggel.

A pályázati programok 95%-a megvalósult, amelyből a nyertesek kétharmada a pályázatokat megelőzően és azt követően is folytatta a programokat, egyharmada megvalósult ugyan, de a későbbiekben – minisztériumi támogatás híján – nem folytatódott. A projektek 5%-a egyáltalán nem valósult meg a pályázók előkészítési hibái, illetve a pályázottnál alacsonyabb összegben megítélt támogatás miatt.

Elégtelen információ állt rendelkezésre a 2000-2002 között odaítélt, összesen 1043 M Ft egyedi döntésű támogatás céljáról, megalapozásáról, felhasználásáról és értékeléséről. Semmilyen információt nem tudtak rendelkezésre bocsátani 445,5 M Ft felhasználásáról. Az ellenőrizhető összegek felhasználásában célszerűtlenség és pazarlás is előfordult.

A feltárt szabályszerűségi és szervezeti hiányosságok következtek abból is, hogy 1998-2004 között a családpolitikával is foglalkozó szakminisztérium felépítése, szerkezete négyszer változott. Az átszervezések fennakadásokat okoztak a szervezeti struktúra kialakításában, a belső szabályok megalkotásában, a munka folyamatosságában és a feladatok átadás-átvételében. Az ellenőrzés számára dokumentumokat csak részlegesen mutattak be, azoknak pedig több mint a fele nem tartalmazott dátumot és aláírást. A dokumentumok hiánya az államigazgatási munka folyamatosságának biztonságát, valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítását is veszélyezteti.

A vizsgálat több hiányosságot tárt fel a pályáztatások lebonyolításának gyakorlatában. Nem nyújtott garanciát a bírálatok elfogulatlanságára, hogy a bíráló bizottságokban helyet kaptak pályázatot benyújtott szervezetek képviselői, köztük a pályázat lebonyolítását végző Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közalkalmazottja, továbbá az Intézet igazgatója, helyettese és munkatársa, mint számlaképes egyéni vállalkozó. A bíráló bizottságok döntései nem voltak átláthatók és követhetők, mert indoklásaikat még akkor sem foglalták írásba, ha azok eltértek az előzetes szakértői véleményektől.

A szaktárca elmulasztotta a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását a 2001. évi 100 M Ft-os egyedi elbírálású „média”-keret felhasználásában, illetve 2002-ben a pályázatok pénzügyi ellenőrzésével megbízott cég kiválasztásakor.
Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter szakmailag alapoztassa meg a családpolitikai pályázatokat és egyedi döntésű támogatásokat, valamint, hogy határoztassa meg a cél megvalósításának kritériumait. Javaslatokat tettünk a pályázati rendszer szabályozására a személyi összeférhetetlenség, az ellenőrzés és a felhasznált támogatások nyilvántartása területein, továbbá a közbeszerzés előírásainak betartására és a zökkenőmentes hivatali munka biztosítására.

Az elkészített jelentés az Interneten a http://www.asz.hu címen olvasható.