Az Európai Bizottság múlt szerdán üdvözölte a holland és belga jogdíjkezelő társaságok bejelentését, miszerint ez utóbbiak véget vetnek a fogyasztók választási szabadságát korlátozó eddigi gyakorlatuknak, amely csak megszorításokkal tette lehetővé az online zenék kereskedelmi célú felhasználását

A holland BUMA és a belga SABAM enyhített azokon a szigorú szabályokon, amelyek eddig megakadályozták, hogy rádióállomások, online zeneboltok és más hasonló intézmények a világhálón megkötött licencia-szerződések révén tegyenek szert zenei művekre.

A jogdíjkezelő társaságok bejelentésére a Bizottság álláspontját annak egyik vezető hivatalnoka tette közzé. Az európai intézmény állásfoglalásában felszólított további tizennégy, a tagállamokban működő jogdíjkezelő szervet, hogy kövessék a holland és belga példát, melynek köszönhetően elkerülhetők lennének a kérdéskörben előbb-utóbb szükségszerűen megteendő jogi lépések.

A Bizottság már a múlt év során közzétette azt a nyilatkozatát, amelyben arra hivatkozva kifogásolta tizenhat tagállam jogdíjkezelő szerveinek jelenleg az interneten érvényes szabályozását, hogy ennek révén a testületek lényegében a zenei licencia-szerződések hagyományos területein saját országukban élvezett monopolhelyzetüket teremtették újra.

A Bizottság akkoriban nyilvánosságra hozott kifogásoló nyilatkozata (statement of objectives) azt tartalmazta, hogy az online európai zenepiac kibontakozását akadályozzák jogdíjkezelő szervezetek, amikor ragaszkodnak ahhoz az előíráshoz, melynek értelmében a jogvédett zeneművek kereskedelmi célú felhasználásának illetve másolásának jogát a kereskedők saját országukban csak egy egész Európára kiterjedő licencia-szerződés megkötésével szerezhetik be.

A BUMA ás a SABAM bejelentése szerint az általuk jövőben megkötendő szerződések nem fogják magukban foglalni a fenti előírást tartalmazó, „gazdasági térséghez kötődés” elnevezésű klauzulát. E klauzula voltaképpen a Santiago egyezményként ismert, a licencia-szerződésekre vonatkozó nemzetközi egyezmény részét képezi. A Bizottság már korábban figyelmeztette a tizenhat jogdíjkezelő szervet, hogy az egyezmény alkalmazása magában hordozza az európai versenyjogi szabályok megsértésének lehetőségét azzal, hogy kizárja a nemzeti szintű alkalmazást.

A Bizottság továbbra is folytatja már megkezdett eljárását a többi jogdíjkezelő szervezet tekintetében, amelyeket a korábbi kifogásoló nyilatkozat a megszorító jellegű szabályozást megszüntető lépések megtételére szólított fel. A Bizottság a jövőben is együttműködik majd a jogdíjkezelőkkel és alaposan meg fog vizsgálni minden, a megszorítások enyhítésére benyújtott javaslatot annak érdekében, hogy e szervek megfelelő álláspontot alakíthassanak ki.

A Bizottság ugyanis hajthatatlan abbéli álláspontjában, hogy a szerzői jogi felhasználási engedélyekre érvényes, tagállami szintű szabályok és eljárások nehezen összeegyeztethetők a határokat nem ismerő világháló által meghatározott követelményekkel. Az intézmény ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy megteremtse a minden tagállamban érvényes, egységes online jogdíjkezelést és felhasználást, elősegítve ezzel a zeneművek szélesebb körű elterjedését az interneten.