A kanadai kormány belbiztonsági okokra hivatkozva az internetes adatforgalom tekintetében bővítené a bűnüldöző szervek megfigyelői jogköreit. Ha a szabályozás a mostani tervezeteknek megfelelően kerülne bevezetésre, akkor nemcsak a szöveges üzenetek, hanem például az internetes átutalások is megfigyelhetővé válnának az észak-amerikai országban.

Az eddig nyilvánosságra került információk szerint idén ősszel tervezik bevezetni azokat az intézkedéseket, amelyek alapján a kanadai rendőrség és az ország titkosszolgálatai számára bírói engedély hiányában is lehetségessé válna az internetes adatforgalom nyomon követése.

A tervezetről Irwin Cotler igazságügyminiszter számolt be részletesen egy közelmúltban megrendezett országos rendőrkonferencián. A szabályozás szükségességét elsősorban azzal indokolta, hogy a kanadai bűnüldöző szervekre vonatkozó szabályok az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődést mutató világháló tekintetében erősen elavultak. A kanadai hírszerzés idén februárban megjelentetett egy tanulmányt, amely alátámasztja, hogy a felderítési műveletek sikeres levezényléséhez a biztonsági szerveknek szélesebb hatáskörökre lenne szükségük.

A miniszter szerint a bűnözők és a terroristák a határokon átnyúló kommunikáció szakértőivé váltak. A sikeres munkavégzés érdekében szükségesnek tartja, hogy a bűnüldöző szervekre újabb jogköröket ruházzanak, melyek révén azok azonos esélyekkel vehetnék fel a küzdelmet a bűnözőkkel.

A tervezetet érintő tárgyalásokon részt vesz Micheal Geist jogászprofesszor, a személyiségi jogok és az információs technológiai jog területének szakértője. Geist professzor az általa ismert tervezetet a személyiségi jogok szempontjából aggályosnak tartja és úgy vélekedett, hogy a bevezetendő szabályozás „sokkoló hatással lesz több millió kanadaira”. A professzor szerint a törvény elfogadása azzal jár majd, hogy teljesen átformálja Kanadában az internetről kialakult képet.

Irwin Cotler szerint a kanadai kormány tisztában van a személyiségi jogokat és az állampolgárok szabadságjogait érintő aggodalmakkal. Elmondta, hogy reményei szerint sikerül majd jobb esélyeket biztosítani a bűnüldöző szerveknek és egyúttal megvédeni a polgárok alapvető jogait is.

A jelenlegi kanadai törvények szerint a hagyományos postai küldemények felbontása és átvizsgálása nem lehetséges, de nincs egységes álláspont atekintetben, hogy vajon az emailekre is ugyanez vonatkozzon-e. A telefonos beszélgetések és az országon átmenő telefonos adatforgalom lehallgatása jelenleg a Védelmi Minisztérium egyik osztályának hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor miniszteri engedély vagy bírói felhatalmazás szükséges ahhoz, hogy a szolgálatok a telefonos beszélgetéseket lehallgathassák és rögzíthessék, de ezt is csak abban az esetben, ha a vonal végén legalább egy kanadai állampolgár található.

Az új szabályozásról jelenleg annyit tudni, hogy kötelezné az internetszolgáltatókat arra, hogy megőrizzék az ügyfeleik internethasználatára és elektronikus levélforgalmára vonatkozó részleteket, továbbá a rendőrség számára biztosítaná azt a jogot, hogy a fentiekkel kapcsolatban a nap bármely órájában harminc perces határidővel adatokhoz juthasson. Ezen túlmenően a rendelkezések lehetővé tennék, hogy a bűnüldöző szervek számára a legszemélyesebb, akár jelszóval védett adatok is hozzáférhetők legyenek.

Az ügyben több parlamenti képviselő kifejtette álláspontját. Joe Comartin szerint az internetes vásárlások ellenőrzésével hatékonyabbá válhatna a nyomozói munka. Vic Toews konzervatív képviselő alapvetően egyetértett a törvénytervezettel, azonban a megfigyeléseket csak akkor tartaná megengedhetőnek, ha azok megfelelő, jogszerű indokok alapján kiadott bírói engedély birtokában zajlanának le.