Az Ukrán Országos Önkormányzat bejelentésre a Panaszbizottság megállapította, hogy a Magyar Televízió Rt. 2005. július 17-én sugárzott “A szólás szabadsága” c. műsorában a londoni terrortámadásokkal összefüggésben a műsorvezető által feltett, az ukrán kisebbséget sértő feltételezést tartalmazó kérdése alkalmas volt arra, hogy megsértse az ukrán kisebbséget.

A műsorvezető kérdésében a kisebbségekről általánosan tett fel kérdést, ami után példálódzó jelleggel az ukrán kisebbséget is említette.

Az eljáró tanács megtekintette a fenti műsorrészlet 2005. július 24-i adásban elhangzott helyreigazítását, s megállapította, hogy a helyreigazítás tartalma nem felelt meg a helyreigazítás követelményének, mert nem pontosan jelölte meg a sértetti kört. A műsorvezető helyreigazításában nem az ukrán kisebbség érintettségét pontosította, hanem kinyilatkoztatta, hogy a külföldiek közösségéről nem feltételezi, hogy bárminemű kapcsolatban vannak a terrorizmussal.

A fentiek alapján az eljáró tanács arra az álláspontja jutott, hogy a Magyar Televíziónak, mint közszolgálati műsorszolgáltatónak fokozott felelőssége van abban, hogy a műsorai ne sértsenek nyíltan vagy burkoltan semmilyen kisebbséget, közösséget.