“Az olasz adóügyben 2005 végéig születhet meg az Európai Bíróság döntése, így, ha a magyar iparűzési adó ügye ezután Luxemburgba kerül, ott, figyelembe véve az eddigi jó két éves átfutási időt, 2007 végére várható ítélet” – mondta Kovács László, az Európai Bizottság adó- és vámügyekkel foglalkozó biztosa.

“Az olasz adóügyben születendő európai bírósági döntés iránymutató lesz a hozzám tartozó adó- és vámpolitikai főigazgatóság számára, s ha az ítélet elmarasztaló lesz, akkor a szervezet felszólítja a magyar kormányt, illetve a Pénzügyminisztériumot az iparűzési adó megszüntetésére” – mondta Kovács László.

Kovács szerint ha a magyar kormány a felszólításnak eleget téve adott határidőn belül az iparűzési adó megszüntetéséről törvényt terjeszt a Parlament elé, akkor a főigazgatóság a továbbiakban már nem foglalkozik az üggyel. Ellenkező esetben a főigazgatóság az ügyet – amely új ügy, tehát az olasz döntéstől független – az Európai Bíróság elé terjeszti, s a jogerős döntés ott fog megszületni.

A magyarországi cégeknek jelenleg az érvényben lévő törvény alapján kell iparűzési adót fizetniük. A biztos szólt arról, hogy a 25 uniós tagországban 25 féle módszer alapján számítják ki a társasági adó alapját, ami növeli a határokon átnyúló vállalkozások adaptációs és adminisztrációs költségeit.

“Addig nehéz a társasági adókulcsok egységesítését kitűzni, amíg az adóalapok egységesítése nem oldódik meg”- fogalmazott Kovács László. Ezzel összefüggésben megemlítette, hogy az EU régebbi tagjainak felvetése, miszerint az új tagok alacsonyabb társasági adókulcsai sértik a verseny tisztességét, nem értelmezhetők addig, amíg az egységes adóalapokat illetően nem sikerül megoldást találni. Az adóalapok egységesítése érdekében a főigazgatóság munkacsoportot hoz létre, s ebben mind a 25 ország képviselői részt vesznek, azok is, akik, ellenzik az egységes adóalap számítás bevezetését.