A rendszerváltást követő első kormányzati intézkedések között, 1990 nyarán létrehozott Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH) megalakulása óta eltelt 15 esztendő legfontosabb kisebbségpolitikai eseményeit idézték fel kedden Budapesten az intézmény egykori és mai munkatársai, a NEKH-val szorosan együttműködő szervezetek vezetői.

A Kisebbségi Hivatalban megtartott évfordulós ünnepségen rész vett Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter, aki a parlamenti ciklusokon átívelő kormányzati kisebbségpolitika gyakorlati megvalósításának egyik fontos szereplőjeként határozta meg NEKH helyét a magyar államigazgatásban.
Az ünnepségen jelen voltak a Kisebbségi Hivatal korábbi elnökei, elnökhelyettesei is. Elismerően szólt a NEKH másfél évtizedes tevékenységéről Kaltenbach Jenő országgyűlési biztos csakúgy, mint a kisebbségek országos önkormányzati elnökei. Elhangzott, a nemzetközi színtéren is elismert magyar kisebbségpolitika eredményeihez a NEKH is hozzájárult, hiszen a kormányhivatal koordinálta az 1993-ban elfogadott Kisebbségi törvény megszületését, s vállalt fontos szerepet a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak kiszélesítését szolgáló, napjainkban is zajló törvénymódosítási munkában. A Hivatal látta el a romákat érintő kormányzati intézkedések közigazgatási koordinációját, ennek keretében előkészítette a közép- és hosszú távú stratégiát, valamint a Phare roma integrációs program elindítását.

A NEKH évfordulóján Göncz Kinga állami kitüntetéseket nyújtott át a Hivatalban 15 éve dolgozó munkatársak részére. A magyarországi kisebbségek által képviselt kulturális és nyelvi értékek megőrzését, fejlesztését, a magyar társadalomba való szerves integrálását szolgáló Hivatal szerepéről szólt az ünnepségen a NEKH jelenlegi elnöke. Heizer Antal azokat a kormányzati intézkedéseket emelte ki, melyek révén megerősödhetett a kisebbségek országos önkormányzati rendszerének intézményi bázisa. E körben a német, a horvát és a szlovák oktatási és kulturális intézményhálózat kiépülését követően, az idei esztendőben a bolgár és a lengyel kisebbség szilárdíthatja meg kulturális intézményi bázisát.
Az ünnepség résztvevői az elkövetkezendő időszak kiemelt feladataként fogalmazták meg a nemzetiségi közösségek önrendelkezését szolgáló, új alapokon nyugvó kisebbségi önkormányzati választások szakmai előkészítését. Elhangzott, a Kisebbségi Hivatalnak e munka sikere érdekében továbbra is meghatározó szerepet kell betöltenie.