A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) 2005. szeptemberétől lehetővé teszi a cégbírósági elektronikus ügyintézést.

Az Elektronikus Kormányzat Központ feladata a szolgáltató állam alapvető elemét képező e-kormányzati feltételrendszer megteremtése, a közigazgatási ügyek elektronikus úton történő intézését biztosító szolgáltatások kialakítása. Ennek keretében működteti az Elektronikus kormányzati Gerinchálózatot (EKG), valamint a Kormányzati Portált a www.magyarorszag.hu weboldalon.

2005. szeptember 1-től elektronikus úton is be lehet nyújtani a cégbíróságokhoz a részvénytársaságok cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmeit, a korlátolt felelősségű társaságok székhelyének (telephelyének), fióktelepének és tevékenységi körének megváltozására vonatkozó változásbejegyzési kérelmeket. (2006. szeptemberétől a kft.-k esetében is valamennyi kérelem benyújtható majd elektronikus úton.)

Ugyanakkor elektronikus úton is be lehet tekinteni a cégbíróságokon elektronikus úton feldolgozott (2005. január utáni) irataiba, valamint hiteles elektronikus cégkivonat, cégmásolat és cégbizonyítvány is igényelhető.

A cégbíróságok ezeket elektronikus közokirati formában adják ki.

A Kormányzati Portálon az Ügyleírások menüpont alatt részletes tájékoztató található az eCégeljárásról, ahonnan a kapcsolódó nyomtatványok, kitöltési útmutatók letölthetők.

Az elektronikus ügyintézés alapja az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer, amely az Igazságügyi Minisztériumot és az ország 20 megyei bíróságát foglalja számítógépes rendszerbe.