2005. szeptember 6-án Londonban került megrendezésre az i2010 konferencia, a brit EU elnökség első jelentős IKT eseménye, melyen Magyarországot Csepeli György az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára képviselte.

Az i2010 az Európai Bizottság új kezdeményezése az információs társadalom továbbfejlesztésére a gazdasági növekedés biztosítása és új munkahelyek kialakítása érdekében. A kezdeményezés három alappillére:

  • Egységes európai információs tér;
  • K+F és innováció;
  • Társadalmi integráció, jobb közszolgáltatások és életminőség.

A konferencia „Társadalmi integráció” szekcióját Csepeli György államtitkár elnökölte. A szekció munkájában részt vevő szakértők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió versenyképességének javításához elengedhetetlen a digitális szakadék szűkítése az egyes tagállamokon belül és a tagállamok között egyaránt. Ezen belül is kiemelt fontosságú feladat az öregedő európai társadalomban az idősek bevonása az információs társadalomba az élethosszig tartó tanulás segítségével.

A konferencia fő üzenete az, hogy az Unió versenyképességének fokozásához a leghatékonyabb módszer az IKT eszközök és alkalmazások minél szélesebb körű elterjesztése a társadalom és gazdaság minden területén. Vivian Reding, az információs társadalomért és médiáért felelős főbiztos asszony felszólította a tagállamokat, hogy a jelenleg kialakítás alatt álló Nemzeti Reform Programjaikban hangsúlyozottan jelenítsék meg az információs társadalom kiépítésére vonatkozó prioritásaikat.

Csepeli György államtitkár kétoldalú tárgyalást folytatott Alun Michael iparért és régiókért felelős brit miniszterrel. A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy az információs társadalmat, mint a lisszaboni célok elérésének legfontosabb eszközét mind európai, mind tagállami szinten kiemelt területként kell kezelni. A magyar fél jelezte, hogy az EU10 tagállamok számára a 2007-2013-ra vonatkozó költségvetés mielőbbi elfogadása nagy fontossággal bír. Egyetértés mutatkozott abban is, hogy az uniós fejlesztési politikáknak olyan területeket kell támogatni, amelyek hozzájárulnak a versenyképesség fokozásához, és így lehetőséget biztosítanak egy befogadóbb társadalom kialakításához. Megállapodás született arról, hogy a fenti területeken a brit és a magyar fél szorosan együttműködik az uniós döntéshozatalban.