Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, Jens Orback svéd esélyegyenlőségi miniszter, valamint Lamperth Mónika belügyminiszter találkozójára került sor szeptember 7-én az ICSSZEM épületében, ahol az emberkereskedelem elleni küzdelemről tartottak szakmai műhelynapot.

A miniszterek sajtótájékoztatón ismertették azokat az intézkedéseket, programokat, amely az emberkereskedelem ellen irányulnak.

I. Adatok az emberkereskedelemről

Hazánk elsősorban tranzitország a kelet-európai és balkáni államokból Nyugat-Európába és az Egyesült Államokba irányuló prostitúciós célú emberkereskedelem tekintetében, ugyanakkor kiinduló és célországként is jelen van. Az emberkereskedelem magyar áldozatai elsősorban kiszolgáltatott helyzetben lévő, főként az állami gondoskodásból kikerülő nők, gyakran romák.
2003-ban 9 személyt vettek előzetes letartóztatásba emberkereskedelem gyanúja miatt. 22 személy ellen indult eljárás emberkereskedelem miatt, ebből 18 elitélésre került sor. Az elítélt elkövetők közül tizenkettőt letöltendő, a többit felfüggesztett szabadságvesztés büntetéssel sújtottak.

II. A magyar kormány intézkedései

A Külügyminisztérium által – az emberkereskedelem elleni hatékony fellépés érdekében – létrehozott munkacsoportnak az érintett magyarországi kormányzati és civil szervek, az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, valamint a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) budapesti irodája a résztvevője. A Magyar-Amerikai Emberkereskedelem Elleni Munkacsoportnak, mely alakuló ülését 2004. november 9-én tartotta, kezdettől fogva tagja az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium is.
Az elmúlt egy év egyik legfontosabb előrelépése, hogy 2005. márciustól működik az emberkereskedelem áldozatainak szánt biztonságos ház (shelter), amely a Belügyminisztérium által civil segítő szervezet részére felajánlott ingatlanban kapott helyet.

III. Az ICSSZEM további tervei az emberkereskedelemmel kapcsolatban

A Magyar-Amerikai Emberkereskedelem Elleni Munkacsoport tagjaként az ICSSZEM aláírni szándékozik azt az előkészítés alatt álló keret-megállapodást, amely országosan egységesen szabályozza majd az emberkereskedelem áldozatai megsegítésének menetét, kialakítva ezzel a hazai úgynevezett “referral system”-et. A segítő rendszer kiterjedne a külföldi hatóságok látókörébe kerülő magyar és a Magyarországon felbukkanó külföldi áldozatok megsegítésére egyaránt. A rendszer az áldozatok hazajuttatásában különösen fontos szerepet szán a konzuli segítségnyújtásnak illetve az INTERPOL-nak is és nagy hangsúlyt fektet az áldozatok megsegítésében közreműködő civil szervezetek munkájára is.

A tárca a munkacsoportbeli tagságán túlmenően is törekszik az emberkereskedelem áldozatai számára hozzáférhető és hatékony segítséget nyújtani.

Az eredményes segítségnyújtás érdekében az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat idegen nyelveket is beszélő munkatársainak speciális képzését tervezik azért, hogy az emberkereskedelem náluk jelentkező áldozatai is szakszerű és hatékony meghallgatásban részesüljenek.

A segítő szakemberek kiképzését követően pedig részt kívánnak venni az emberkereskedelem áldozatai számára indított tájékoztató kampányban.

Mindezeken túlmenően pedig a közeljövőben a tárca szakmai megállapodás aláírását tervezi az áldozatokat segítő civil szervezettel. A megállapodás két részből áll: az áldozatok shelterbe, védett menedékotthonba juttatásának módját, ezen kívül pedig az ICSSZEM és a civil szervezet szakmai együttműködésének menetét fogja tartalmazni.

IV. A szakmai műhelynap

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a svéd nagykövetség közös szakmai műhelynapot tartott a Magyar-Amerikai Emberkereskedelem Elleni Munkacsoport tagjai számára 2005. szeptember 7-én. A szakmai műhelynap programja átfogó képet nyújtott az emberkereskedelem elleni fellépés svéd modelljéről a jogalkotástól, a hatályos szabályozási modell bemutatásától kezdve, a rendőri és ügyészi jogalkalmazói gyakorlaton át az áldozatoknak nyújtott segítségig és a kormányzati és civil oldal együttműködésének bemutatásáig.

A szakmai műhelynappal egy időben tesz látogatást Jens Orback svéd esélyegyenlőségi miniszter (Minister for Democracy, Metropolitan Affairs, Integration and Gender Equality, Ministry of Justice) is. Látogatásának célja a tapasztalat-és információcsere az emberkereskedelem tárgykörében.

A Belügyminisztérium beszámolója:
http://www.bm.hu/…70750028B707