Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a külön juttatásként biztosított egyhavi illetményre vonatkozó szabályait támadja. A testület megvitatja azt az indítványt, amely szerint alkotmánysértő az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény több rendelkezése is.

Egy indítványozó a szabálysértésekről szóló törvénynek a helyszíni bírsággal összefüggő egyik szabályát kérdőjelezte meg.

A testület folytatja az új felsőoktatási törvény előzetes normakontrollját.

Kedden kerül a testület elé az az indítvány, amely szerint alkotmányellenes a büntetőeljárásról szóló törvénynek a pótmagánvádló fellépésére vonatkozó szabályozása.

Az alkotmánybírók megvitatják a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bíró munkájának értékelésével kapcsolatos egyik rendelkezését támadó indítványt.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló – az Országgyűlés által 2005. május 30-án elfogadott – törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatával.