Kovács Úr az esedékes helyi önkormányzati választásra készül. Már kidolgozta azt a stratégiát, amellyel szinte biztosra veszi, hogy megnyerheti a választásokat. A stratégia a 2005. november 1-jétől hatályba lépő KET törvény nyújtotta lehetőségeken alapul (ez a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, amely a magyarországi elektronikus ügyintézés követelményeit és szabályait rögzíti és immáron 6000 ügy intézését teszi lehetővé elektronikus úton), mellyel jelentősen leegyszerűsíthető a település önkormányzatának működési és a helyi lakosság ügyintézési folyamata

Kovács Úr nagyon biztos a dolgában. Gondosan, minden részletében átgondolta és megtervezte kampányát a helyi polgármesteri választásokra. Olyan adu ász van a kezében, amelyet a vetélytársak biztosan nem fognak tudni felülmúlni.

Vajon mi Kovács Úr adu ásza?

Kovács Úr arra törekszik, hogy új lehetőségeket felvonultató és főleg rövid időn belül a lakosok életét megkönnyítő, ténylegesen megvalósítható programmal álljon elő. Az iskolák, óvodák, játszóterek felújítása, ingyenes ebéd és tankönyv hozzájárulás, helyi úthálózat felújítása, csatornázás, új lakások építése, új munkahelyek teremtése – ezek mind fontosak, de általános ígéretek, költséges beruházást igényelnek, emiatt hosszú idő alatt valósíthatóak meg.
„Létezik olyan megoldás, amivel gyorsan javíthatnék az itteni lakosok helyzetén?” – Kovács Úr gondolkodóba esett. Ekkor hirtelen eszébe jutott, hogy az elektronikus formában történő ügyintézés egy fokozott biztonságú elektronikus aláírási tanúsítvány birtokában – amely egy évre már 4.800 Ft + ÁFA-tól elérhető és évente megújítandó –, 2005. november 1-jétől minden átlagos állampolgár számára elérhető. Manapság a lakosság nagy része, legalábbis majdnem minden család hozzáfér számítógéphez. Ha saját Internet hozzáféréssel nem is rendelkeznek, a könyvtárban, iskolákban, kávézókban használhatnak Internetet. Minden lakosnak adódnak elintézendő ügyei, amelyek eddig a különböző hivatalokban való hosszú sorbaállással és számtalan papír kitöltésével jártak. Az elektronikus ügyintézéssel viszont mindez kényelmesen, az Interneten keresztül pár perc alatt megoldható. Kovács Úr döntött. Kampányának középpontjába az elektronikus formában történő ügyintézést és előnyeinek bemutatását állítja.

Kampánya során tájékoztatni kívánja a lakosságot arról, hogy 2005. november 1-jétől 6000 különféle ügyintézésre nyílt lehetőség elektronikus formában. Például be lehet jelentkezni a körzeti orvoshoz, ugyanígy időpontot lehet kérni a helyi kórháztól is. Munkanélküliséggel kapcsolatos ügyek: munkanélkülivé válást követően a regisztráltatás, a munkanélküli járadék folyósításának elindítása, sőt még az álláskeresés is elintézhető elektronikusan a Munkaügyi Központokon keresztül. A hatósági ügyeket, úgymint a lakcím változás bejelentését, lakcímkártya kiállítását, cseréjét, pótlását, születési és házassági anyakönyvi kivonat kiállítását, kiadását és a gyermekek után járó pótlékok kérvényezését is intézhetik ebben a formában. A személyes ügyeken túl a céges ügyeket, úgymint egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását, az igazolványban megváltozott adatok módosítását, iparűzési adóval kapcsolatos ügyeket is lebonyolíthatják elektronikus módon. Ehhez nem kell átrendezniük a napi időbeosztásukat az ügyfélfogadási idő miatt, nem kell bemenniük a helyi önkormányzat okmányirodájába, hiszen ügyeiket a nap bármely szakában és órájában el tudják intézni kényelmesen, egy számítógép mellől.

Kovács Úr mindemellett a lakossági fórumokon prezentációval is megtámogatott előadásaiban élőben is be kívánja mutatta az elektronikus ügyintézéshez szükséges fokozott biztonságú elektronikus aláírási tanúsítvány igénylésének lépéseit. Be kíván számolni arról is, hogy a fokozott biztonságú elektronikus aláírási képesség (tanúsítvány) saját, papíralapú aláírásunkkal egyenértékű, míg a minősített tanúsítványok használatával a teljes bizonyítóerejű magánokirati joghatás érhető el (azaz olyan, mintha a papíralapú dokumentumot két tanú aláírta volna). Az elektronikus aláírás egy biztonságos adathordozón (chipkártya, USB token) kerül tárolásra, amelyet bárhová magunkkal vihetünk, és bárhol felhasználhatunk. Eltűnés esetén pedig azonnal letiltható. Mindezzel nem kell többé hosszú órákat, vagy akár fél napokat sorban állással, ügyintézéssel tölteni, felesleges papírokat újból és újból kitölteni egy elrontott sor miatt.

A kampány részleteinek kidolgozása után Kovács Úr kissé fáradtan, de az elégedettség kellemes érzésével hátra dől foteljában, és már előre örül annak, hogy az elektronikus ügyintézés bevezetésével nemcsak a saját és az egész Polgármesteri Hivatal munkáját, hanem a lakosság életét is sikerül majd könnyebbé tennie.

Háttérinformáció

Kovács Úr tudja, hogy a NetLock Kft. által összeállított, az önkormányzati működést is elősegítő Hatósági Csomag tartalmaz minden olyan eszközt (fokozott biztonságú és minősített tanúsítvány, chipkártya, kártyaolvasó, időbélyeg), amellyel az önkormányzat is minden különösebb erőfeszítés nélkül be tudja szerezni, és el tudja látni a KET-ben meghatározott kötelezettségeit.

A NetLock Kft. – ről

A NetLock Kft. tevékenysége során a hitelesítés-szolgáltatás keretében olyan elektronikus hitelesítéshez vagy titkosításhoz használható elektronikus igazolásokat (tanúsítványokat) bocsát ki, amelyek a külvilág felé hitelesen bizonyítják az aláíró/titkosító személyének, és az általa használt kriptográfiai kódsornak az összetartozását. Emellett időbélyegzés szolgáltatás keretében bármilyen elektronikus dokumentumhoz hiteles idő adat rendeltethető, amely bizonyítja egy adott elektronikus állománynak az időbélyegzés időpontjában való létezését. A NetLock Kft. 1999. óta Magyarországon egyedüliként valamennyi Microsoft termékben mint megbízható legfelsőbb szintű hitelesítés-szolgáltató szerepel, ami a Microsoft szoftverkörnyezetben dolgozó felhasználók számára jelentősen megkönnyíti a tanúsítványok kezelését, mivel a NetLock Kft. által kiadott összes tanúsítványt a rendszer külön figyelmeztetés nélkül, azonnal hitelesnek fogadja el.

A NetLock Kft. a PKI tanácsadás szolgáltatása keretében az elektronikus aláírás, titkosítás és időbélyegzés technológiai hátterét jelentő nyilvános kulcsú infrastruktúra kialakításához vagy bevezetéséhez szükséges műszaki, eljárási tanácsadást végez. A PKI rendszerintegrációs tevékenység során megvalósítja a tanácsadás során kialakított PKI technikai, jogi, eljárásrendi bevezetését ügyfeleinél, komplex megoldást nyújtva a felmerült igényekre. A NetLock Kft. Magyarország első fokozott biztonságú, majd minősített hitelesítés szolgáltatója. Nevéhez fűződik az első minősített aláírás létrehozására alkalmas eszköz regisztrációja, az első elektronikus számla kibocsátása és hozzájárult az első hiteles elektronikus ügyintézést lehetővé tevő önkormányzat elindításához is.