Szeptember 15-étől új szolgáltatást indít be az agrártárca a földhivataloknál. Lényege, hogy éves díj ellenében e-mailen értesítést küld a hivatal, ha a szolgáltatást megrendelő ingatlanának tulajdoni lapjára bejegyzési kérelem érkezik.

A lakásmaffia, a csalók elleni “küzdelem” ellen, s az ingatlanbiztonság érdekében indul holnaptól az az új földhivatali, ún. változásfigyelő szolgáltatás, amelyre első lépcsőben a Takarnet digitális rendszerére rákapcsolódó ügyvédek, bankok, ingatlanirodák (jelenleg számuk 3000) fizethetnek elő. Az elektronikus kiértesítő szolgáltatás lényege, hogy minden olyan – például tulajdonjog, jelzálogjog, haszonélvezeti vagy szolgalmi jog bejegyzése, törlése, egyéb változtatás iránti – kérelem beérkezéséről, amely széljegyre kerül a szolgáltatást előfizető ingatlanának tulajdoni lapján, értesítést küld e-mailben a földhivatal.

Ha az ingatlantulajdonos nem kezdeményezett változtatást a tulajdoni lapon, akkor 30 napon belül a körzeti földhivatalnál fellebbezhet a bejegyzés ellen. A szolgáltatás jelenleg megállapított éves díja áfa nélkül ingatlanonként 1800 forint, melynek ellenében figyelik az érintett tulajdoni lapot, és két kiértesítést küld ki a megbízott hivatal. Minden további kiértesítésért esetenkénti 16 forint plusz áfát kell leróni a megrendelőnek.

Mint az ismert, a Takarnet központi információs adathálózat egyesíti a körzeti földhivatalok számítógépes ingatlan-nyilvántartásait, így a központba rákapcsolódva, díj ellenében az ország bármely hivatalából azonnal kikérhetők az adatok. A programba bekapcsolódott ügyvédek, közjegyzők például az ingatlan adásvételi szerződések megszerkesztéséhez, vagy a bankok a hitelbírálathoz lekérhetik egy-egy ingatlan nem hiteles tulajdonilap- vagy térképmásolatát. Szeptember 15-étől számukra indul az új program, de még idén tervezi a tárca, hogy a tulajdoni lap figyelését, és a beérkezett kérelemről való e-mail-értesítést magában foglaló szolgáltatást a magánszemélyek részére is beindítja, hasonló előfizetési díjért, mint a Takarnet-használóknak. Sőt, jövő évtől, ha az ügyfelek kérik, akár sms-ben is megkaphatják majd ezt az üzenetet.

Szintén a lakásmaffia elleni védelmet, s a tulajdonbiztonságot szolgálják az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt érintő módosító javaslatok. Az egyik az, hogy a jövőben személyazonosító dokumentummal (személyi igazolvány, útlevél stb.) lehet kikérni a tulajdoni lapot, s a személyazonosító adatai rögzítésre kerülnek. Ugyanakkor összhangban a november elsején életbe lépő KET (a közigazgatás hatósági eljárásainak és szolgáltatásainak általános szabályairól szóló) törvénnyel az ingatlan-nyilvántartás – jobban figyelembe véve az állampolgári érdekeket – “ügyfélbarátabb” lesz, és a hivataloknak szigorúbban be kell majd tartaniuk az ingatlan-ügyintézési határidőket. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosító javaslatairól szeptember végéig dönt a kormány, s a parlamenti vita lezárása után, várhatóan október végén-november elején kerül elfogadásra.