Az Alkotmánybíróság hétfőni hétfői teljes ülésén folytatja a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatát. Egy indítványozó szerint alkotmányellenes a büntetőeljárásról szóló törvénynek a pótmagánvádló fellépésére vonatkozó szabályozása.

Egy másik indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát kérte a termőfölddel kapcsolatos elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletet illetően.

Kedden kerül a testület elé a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény előzetes normakontrolljára irányuló indítvány.

A testület foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény egyik szabálya.

Az Alkotmánybíróság tárgyalja azt az indítványt, amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek a foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezetével kapcsolatos szabályait vitatja.

Egy indítványozó álláspontja szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn, mert az Országgyűlés a kisajátítási kártalanítás szabályait nem hozta összhangba az Alkotmányban megállapított követelményekkel.