A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa szeptember 22-i határozatában megállapította, hogy 2001-ben és 2002-ben az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság által kiírt egyes közbeszerzési pályázatokon résztvevő egyes vállalkozások versenykorlátozó magatartást tanúsítottak. Az út- és hídépítő cégek rögzítették, hogy adott pályázatot melyik cég szerzi meg, illetve, hogy esetenként a nyertesek alvállalkozóként mely másik vállalkozást vonják be. A kiszabott bírságok összege több mint 1,3 milliárd forint.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. szeptember 22-én tartott tárgyalásán az ügyet lezáró határozatában megállapította, hogy a 14 eljárás alá vont vállalkozás az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság által a 2001. és 2002. évben

 • a 47. sz. főút Debrecen bevezető III. ütem,
 • a Bojt-Hencida összekötő út,
 • a 47. sz. főút Algyő-Hódmezővásárhely közötti szakasz négynyomúsítása I. ütem,
 • a 4. számú főút Törökszentmiklós szakasz,
 • a 61. számú főút Kaposvár Északi elkerülő út II. szakasz és
 • a 3. számú főút Garadna elkerülő szakasz

építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban gazdasági verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított.A jogsértés miatt a Versenytanács az alábbi bírságokat szabta ki:

 • Adeptus Rt.: 62.700.000 Ft
 • Betonút Szolgáltató és Építő Rt.: 277.800.000 Ft
 • Debreceni Mély és Útépítő Rt.: 162.000.000 Ft
 • EGÚT Egri Útépítő Rt.: 72.500.000 Ft
 • Hídépítő Rt.: 44.700.000 Ft
 • Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft.: 73.500.000 Ft
 • Hoffmann Építőipari Rt.: 72.900.000 Ft
 • MÁV Hídépítő Acélszerkezet, Híd és Mélyépítő Kft.: 22.400.000 Ft
 • Mélyépítő Budapest Építőipari, Kivitelező, Beruházó és Tervező Kft.: 23.800.000 Ft
 • MOTA-Engil Beruházási és Építőipari Rt.: 43.400.000 Ft
 • Strabag Építő Rt.: 335.700.000 Ft
 • Swietelsky Építő Kft.: 20.700.000 Ft
 • Vakond Kft.: 50.100.000 Ft
 • Vegyépszer Rt. 51.100.000 Ft

A bírság kiszámításának alapja a vállalkozások által fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság által a 2001., illetve a 2002. évben kiírt pályázatokból elért összes bevétel volt. A jogsértéssel érintett pályázatok értéke mintegy 13,7 milliárd forint volt.
Az eljárás alá vont vállalkozások (a Vegyépszer kivételével) a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésre álló személyes feljegyzések és nyilatkozatok alapján feltárt tényállás szerint 2001. nyarán megállapodtak abban, hogy ki fogja nyerni
a 47. sz. főút Debrecen bevezető III. ütem,
a Bojt-Hencida összekötő út,
a 47. sz. főút Algyő-Hódmezővásárhely közötti szakasz négynyomúsítása I. ütem,
a 4. számú főút Törökszentmiklós szakasz
építésére kiírt közbeszerzési eljárásokat, abban is megállapodva, hogy az ezen pályázatokból származó bevétel miként fog megoszlani a munkákban fő- vagy alvállalkozóként résztvevő vállalkozások között.

A Versenytanács a 61. számú főút Kaposvár Északi elkerülő út II. szakasz építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán a rendelkezésére álló feljegyzések és nyilatkozatok alapján azt állapította meg, hogy az ajánlatok leadása határidejének letelte előtt a későbbi győztes, a Vegyépszer Rt. és több más vállalkozás képviselői találkoztak és egyeztettek egymással.

Az is megállapítást nyert, hogy több vállalkozás a 3. számú főút Garadna elkerülő szakasz építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán jogsértő módon megállapodott a nyertes személyében, illetve abban, hogy mely cégek kívánnak alvállalkozóként részt venni a munkában.

Az ilyen típusú kartell az Európai Unió versenyjogi gyakorlata szerint is a legsúlyosabban szankcionálandó versenykorlátozások közé tartozik, mivel közvetlenül és alapvetően torzítja a források hatékony elosztását, s árfelhajtó hatású.

A Versenytanács, követve korábbi határozatait, a bírság kiszabása során tekintettel volt arra, hogy a jogsértés közpénzek felhasználását érintette, így annak hatása fokozottan sértette a társadalmi érdekeket.